Rok 1933: Afrykanin prowadzi zajęcia w kartuskim gimnazjum

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Rok 1933: Afrykanin prowadzi zajęcia w kartuskim gimnazjum

Okazuje się, że warsztaty międzykulturowe w polskich szkołach, z bezpośrednim udziałem osób pochodzenia afrykańskiego, były organizowane jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pamiątkę po jednym z nich przesłała do naszej Fundacji, Tonna Ugwu.  Jest to pierwsze takie zdjęcie, dokumentujące warsztaty międzykulturowe w Polsce.

Na odwrocie zdjęcia przedstawiającego grupę gimnazjalistów i nauczycieli oraz afrykańskiego wykładowcę, znajduje się odręcznie napisana informacja: “10 marca 1933 – Kartuzy, inżynier Ajayi Kola z Nigerii miał interesujący wykład o kulturze, religii i zwyczajach swoich rodaków. Wykład był ilustrowany przezroczami. Z esperanta tłumaczył Józef Orzech (Oneck?), dyrektor gimnazjum w Kartuzach.”

Jest to pierwszy udokumentowany przypadek przeprowadzenia warsztatów międzykulturowych w polskiej szkole. Co ciekawe Nigeryjczyk posługiwał się językiem esperanto, w kontakcie z Polakami, a nie językiem angielskim.

To niezwykłe odkrycie, kolejny okruch pamięci, który przetrwał dzięki fotografii – mówi Paweł Średziński z Fundacji „Afryka Inaczej”, który zajmuje się badaniem dziejów osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce. – Z racji niewielkiej ilości materiałów źródłowych każdy taki ślad jest wielkim odkryciem. Dzięki fotografii poznajemy kolejny ciekawy fragment dziejów afrykańskiej społeczności w Polsce.

Na odpowiedź czekają pytania. Kim był Kola? Jak długo przebywał w Polsce? Czy odwiedził inne szkoły? Jak wyglądał jego pobyt w Polsce? Jeżeli ktoś dysponuje informacjami na temat Koli bądź innych osób pochodzenia afrykańskiego, które przebywały w dwudziestoleciu międzywojennym na terytorium Polski, prosimy o kontakt z naszą Fundacją, pod adresem fundacja@afryka.org.

FAI

 Dokument bez tytułu