Reuniończycy

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Reuniończycy

Reunion liczy sobie 700 tysięcy mieszkańców. Reuniończycy przybywali z różnych brzegów i zakątków Oceanu Indyjskiego. Z czasem powstała społeczność, w której wyodrębniło się sześć grup etnicznych.

Daniel Vaxelaire, dziennikarz, pisze w swojej książce o historii Reunionu do roku 1848: że metissage* (metisaż) jest jedną z głównych cech wyspy, od przybycia pierwszych kolonistów. Ci właśnie poślubiali Malgaszki a także mulatki indyjsko-portugalskie. Z tych małżeństw pochodzą pierwsze dzieci urodzone na Reunionie. Dlatego pierwsze dzieci zielonej, bezludnej wyspy były już mulatami. Vaxelaire podkreśla, że babcią wszystkich Reuniończyków jest Malgaszka!

Wśród tych sześciu grup etnicznych znaleźli się:

Najważniejszą była ludność pochodzenia afrykańskiego i malgaskiego, zwana kafr. Są to potomkowie niewolników sciągniętych z Mozambiku i Madagaskaru. Bardzo silnie wymieszani z ludnością europejską ….

Biała ludność, o korzeniach europejskich, zwana Yabs, pojawiała się w różnych okresach kolonizacji i rozwoju wyspy. Obecnie stanowi blisko 25 procent mieszkańców. Zalicza się do niej Zoreils, grupa, która niedawno napłynęła z metropoli.

Ludność pochodzenia hinduskiego, wyznająca hinduizm, zwana Malabars. Są to potomkowie „kontraktowych” robotników z lat 1848-1882, ze wschodnich Indii i z wybrzeża Malabar. Dziś to około 25 procent mieszkańców wyspy.

Chińczycy przyjechali na Reunion z Kantonu i są obecni na wszystkich wyspach Oceanu Indyjskiego. Dziś stanowią 4 procent Reuniończyków.

Hindusi-muzułmanie, którzy pochodzą z Gujaratu. Dotarli późno, bo dopiero pod koniec XIX wieku. Ich potomkowie zwani Zarabs stanowią około 3 procent mieszkańców Reunionu.

Wyspiarską mozaikę dopełnia ludność z Komorów, a także potomkowie innych kontraktowych pracowników z pozostałych krajów rejonu Oceanu Indyjskiego.

Ponad trzy wieki wspólnej historii głęboko zmieniły wyspę i mieszkańców. Nie ma napięć ani konfliktów między poszczególnymi grupami etnicznymi. Narodziła się żywa kultura kreolska, która otwiera się na świat.

Mamadou

*Metissage – mieszanie się ras i kultur

 Dokument bez tytułu