Rekiny wyginą w wodach Sahary Zachodniej

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Rekiny wyginą w wodach Sahary Zachodniej

Marokańskie i europejskie rybołówstwo zagraża populacji rekinów żyjąca w wodach okupowanej Sahary Zachodniej. To tylko jeden z niepokojących wniosków zawartych w niezależnym raporcie szacującym skutki porozumienia dotyczącego rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Marokiem.

Według raportu Océanic Developpement – niezależnej firmy konsultingowej, zatrudnionej przez Komisję Europejską w celu przyjrzenia się bliżej umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy UE a Marokiem (FPA), polując na rekiny oraz płaszczki Europejskie statki rybackie obrały tę samą strategię eksploatacji wód Sahary Zachodniej, co statki marokańskie.

Flota marokańska od dawna żywi zainteresowanie rekinami. Nawet 4 tys. ton rekinów jest wyławianych każdego roku na potrzeby rynków azjatyckich. Celem padają w szczególności gatunki głębinowe, bowiem ich pokaźnych rozmiarów wątroby są przedmiotem zainteresowania przemysłu kosmetycznego oraz farmaceutycznego.

Niestety, flota europejska nie odcina się od tych destruktywnych poczynań. Z puli wszystkich połowów z trzech portugalskich statków plądrujących wody Sahary Zachodniej, ponad 70%  to właśnie rekiny i płaszczki. Oznacza to ponad 450 ton zagrożonych gatunków, jak wynika z niezależnych badań Komisji Europejskiej. Raport podkreśla również, że sam hiszpański statek złowił około 60 ton rekinów i płaszczek, co równa się 30% całkowitych połowów.

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uważa rekiny oraz płaszczki za gatunki zagrożone wyginięciem. Są one szczególnie problematyczne jeśli chodzi o reprodukcję, w związku z czym nadmierne ich połowy są poważnym zagrożenie dla zachowania ciągłości gatunku. Dokładnie taka sytuacja ma miejsce w Saharze Zachodniej – według raportu zasób ryb w wodach Maroka i Sahary Zachodniej jest całkowicie wyeksploatowany.

W celu ochrony rekinów i płaszczek, w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) sporządziła Międzynarodowy Plan Działania na Rzecz Ochrony Rekinów. Połowy rekinów i płaszczek przez europejskie statki są zatem naruszeniem Europejskiego Planu Działania na Rzecz Rekinów, sporządzonego w 2009 roku. Tego samego roku rząd marokański określił serię wytycznych, mających na celu zredukowanie zgubnych wpływów rybołówstwa na populację rekinów, jednak dotychczas nie powstał żaden raport potwierdzający, jakoby wytyczne te zostały wdrożone w życie.

Ponieważ rekiny i płaszczki obecnie są poważnie zagrożone wyginięciem, dalsze połowy będą miały zgubny wpływ na wszelkie próby ochrony tych gatunków. Trzy z dziesięciu rekinów złowionych przez flotę Unii Europejskiej są gatunkami rzadkimi wg IUCN, co oznacza, że ich populacja została już zredukowana o 80%.

WSRW

 Dokument bez tytułu