Raport: Czy Polacy są rasistami?

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Raport: Czy Polacy są rasistami?

Czy Polacy są rasistami? Jaki jest stosunek mieszkańców Polski wobec imigrantów z Afryki? Skąd biorą się politycy, którzy na wieść o wyborze Obamy na prezydenta z sejmowej trybuny ogłaszają koniec cywilizacji białego człowieka? Jak wielu rodziców zgodziłoby się na ślub swojej córki z Afrykańczykiem? Co o Afryce i jej mieszkańcach wiedzą Polacy? Czy polskie społeczeństwo jest otwarte na afrykańskich imigrantów?

Pochodzę z polskich Kresów, gdzie dziś niektórzy próbują wskrzesić wielokulturową tradycję tego regionu. Owo wskrzeszanie wydaje się niemożliwe, bo w moim rodzinnym Białymstoku nie mieszka już społeczność żydowska – przed wojną ponad połowa mieszkańców, nie ma też Niemców – zostawili po sobie kościół i cmentarz. Pozostały tylko ślady ich dawnej obecności. Jednocześnie obserwuję Warszawę, w której obecnie mieszkam. W stolicy Polski powstaje nowa wielokulturowa Rzeczpospolita. Przyjeżdżają do niej przybysze z różnych stron naszego kraju i świata, w tym z Afryki. Powstają afrykańskie restauracje, realizowane są projekty z zakresu dialogu międzykulturowego. Jestem świadkiem i współuczestnikiem niezwykłego procesu narodzin nowej wielokulturowości.

Często jestem pytany, czy Polska jest otwarta na inne kultury. Czy w Polsce jest rasizm? Odpowiedź na tak postawione pytania jest niemożliwa, jeśli nie pozna się głosu opinii publicznej. Tej odpowiedzi nie znajdziemy w monitoringu działań grup, które otwarcie głoszą nienawiść rasową. Nie dowiemy się też tego śledząc publikacje na temat tragicznej śmierci Maxwella na warszawskim stadionie.

Postanowiliśmy zapytać bezpośrednio Polaków, spotkać się z nimi, wysłuchać ich opinii na temat Afryki i obywateli państw afrykańskich, których widzimy również na ulicach polskich miast. Bez tego nikt nie będzie w stanie zrozumieć Polaków i ich stosunku wobec Afrykańczyków.

Przekazujemy w Państwa ręce raport, który jest rezultatem badań jakościowych i ilościowych, przeprowadzonych w ramach projektu „Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce” zrealizowanego przez naszą Fundację. Raport jest miarodajną diagnozą potencjału integracyjnego polskiego społeczeństwa. Oddaje głos Polakom. Pozwala zrozumieć ich postawę wobec Afrykańczyków. Lektura raportu pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy są, czy też nie są rasistami.

Paweł Średziński, Fundacja „Afryka Inaczej”

Przeczytaj raport!

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH I BUDŻETU PAŃSTWA

 Dokument bez tytułu