“Przybyłem do Afryki, aby głosić orędzie przebaczenia” – Benedykt XVI

afryka.org Bez kategorii „Przybyłem do Afryki, aby głosić orędzie przebaczenia” – Benedykt XVI

Podczas mszy na przedmieściach Luandy w niedzielę Benedykt XVI wezwał mieszkańców Angoli, by pozostawili przyszłym pokoleniom “dziedzictwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju”. Na mszę, według miejscowych władz, przybyło około miliona osób.

Papież mówił w homilii o “zniszczeniach i ruinie”, jakie pozostawiła po sobie wieloletnia wojna domowa w Angoli. – Jakże prawdziwe jest stwierdzenie, że wojna może zniszczyć wszystko, co wartościowe: rodziny, całe wspólnoty, owoc pracy człowieka, nadzieje (…) To doświadczenie jest zbyt dobrze znane całej Afryce: niszczycielska siła wojny domowej, popadnięcie w wir nienawiści i zemsty, trwonienie wysiłków pokoleń dobrych ludzi – podkreślił Benedykt XVI. Następnie przypomniał: kiedy słowo Boże, słowo mające budować jednostki, społeczności i całą ludzką rodzinę, jest odrzucane i gdy prawo Boże jest wyszydzane, wzgardzone i wyśmiewane, rezultatem może być tylko zniszczenie i niesprawiedliwość: poniżenie naszej wspólnej ludzkości i zdrada naszego powołania, by być synami i córkami miłosiernego Ojca, braćmi i siostrami jego umiłowanego Syna. Wezwał wiernych: proszę was o modlitwę, w łączności ze wszystkimi naszym braćmi i siostrami z całej Afryki w intencji o to, by każdy chrześcijanin tego wielkiego kontynentu doświadczył uzdrawiającego dotknięcia miłosiernej miłości Boga i aby Kościół w Afryce stał się na nowo “miejscem prawdziwego pojednania dla wszystkich”. – Drodzy przyjaciele, oto przesłanie, które papież przynosi wam i waszym dzieciom. Przyjmijcie je mocą Ducha Świętego, abyście byli budowniczymi lepszej przyszłości dla swego umiłowanego kraju – apelował Benedykt XVI. Przypomniał, że “wielkie ciemności” i “chmury zła” przykrywają Afrykę i inne części świata. Papież mówił o pladze wojny, “strasznych owocach konfliktów plemiennych i etnicznych”, o “chciwości niszczącej serce człowieka i sprowadzającej ubogich do niewolnictwa”, o egoizmie i hedonizmie oraz “ucieczce w fałszywe utopie przy pomocy narkotyków i nieodpowiedzialności seksualnej”, a także o “eliminowaniu niewinnych istnień ludzkich w wyniku aborcji”. Wzywał mieszkańców Angoli, by nie tracili odwagi i patrzyli w przyszłość z nadzieją i ufnością.  W ten sposób zbudujecie coś, co przetrwa i pozostawicie przyszłym pokoleniom trwałe dziedzictwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju – zakończył swą homilię papież. Na początku mszy modlił się za dwie osoby, które zginęły w sobotę w tłumie wiernych, usiłujących dostać się na stadion na spotkanie z nim, a także za wszystkich rannych. Według władz obrażenia odniosło około 40 osób. Na zakończenie mszy świętej na błoniach na przedmieściach Luandy przed modlitwą Anioł Pański, Benedykt XVI zaapelował o to, aby świat skierował wzrok ku Afryce. W przedostatnim dniu swej wizyty w Angoli papież powiedział: “Niech mężczyźni i kobiety na całym świecie, którzy przyłączają się do naszej modlitwy, skierują swe oczy ku Afryce, temu wielkiemu kontynentowi, tak bardzo wypełnionemu nadzieją i wciąż tak spragnionemu sprawiedliwości, pokoju, zdrowego i integralnego rozwoju, który może zapewnić przyszłość postępu i pokoju ludności”. Benedykt XVI modlił się następnie za mieszkańców Angoli, by działali na rzecz pojednania narodowego po “niszczycielskich i nieludzkich doświadczeniach wojny domowej”. Modlił się także o pokój, nawrócenie serc i zakończenie konfliktu w regionie Wielkich Jezior.

 Dokument bez tytułu