Przeciwdziałaj- dyskryminacji.pl

afryka.org Wiadomości Przeciwdziałaj- dyskryminacji.pl

Stowarzyszenie Otwarte Forum i Stowarzyszenie Lambda Warszawa zapraszają na stronę Przeciwdzialajdyskryminacji.pl, która jest częścią szerszego projektu dotyczącego walki z dykryminacją i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wydany został podręcznik „Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne”, a publikacji towarzyszy wystawa, ukazująca osoby, które swoją postawą pokazują, że z dyskryminacją można wygrać, a także plakaty, omawiające w przystępny sposób sytuację poszczególnych grup dyskryminowanych w Polsce.

Wystawę, a także jej część można nieodpłatnie wypożyczyć do wykorzystania jej w trakcie realizowanych działań antydyskryminacyjnych.

Podręcznik został rozesłany do wszystkich gmin w Polsce, które szczególnie zapraszamy do realizowania działań antydyskryminacyjnych, w których można wykorzystać bezpłatnie naszą wystawę. Mamy nadzieję, że w ramach Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym dzięki naszemu działaniu zwiększymy świadomość potrzeby walki z dyskryminacją, a dzięki podręcznikowi dobrych praktyk pokażemy na przykładach w jaki sposób można promować edukację antydyskryminacyjną

Podręcznik można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej: http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciwdzialajdyskryminacji.pdf , na stronie również dostępne wszystkie plakaty.

Wojtek Szot

 Dokument bez tytułu