Projekt edukacyjny “Poznaj Afrykę”

afryka.org Polecamy Projekt edukacyjny „Poznaj Afrykę”

Inicjatorem projektu „Poznaj Afrykę” jest Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, organizator Dni Afryki w Olsztynie. Projekt realizuje założenia edukacji międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o kulturze Afryki. Adresatami projektu są nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego nr 7 w Olsztynie.

Międzyszkolny projekt obejmuje następujące przedsięwzięcia:

  1. Warsztaty międzykulturowe „Czy Afrykanie mieszkają w pałacach” dla uczniów klas II–IV SP 2.
  2. Warsztaty międzykulturowe „Jak mówić z dziećmi o Afryce?” dla nauczycieli SP 2.
  3. Warsztaty kulinarne dla uczniów klas V–VI SP 2. 
  4. Turniej piłkarski dla uczniów klas IV–VI SP 2 i SP 7.
  5. Konkurs „Wiedzy o piłce nożnej w Afryce” dla uczniów klas IV–VI SP 2 i SP 7.
  6. Konkurs plastyczny „Poznajemy Afrykę” dla uczniów klas I–VI SP 2 i SP 7.
  7. Konkurs na scenariusz zajęć międzykulturowych dla nauczycieli SP 2 i SP 7.

Zasadniczym celem projektu jest popularyzacja wiedzy o kulturze Afryki oraz wzbogacenie dydaktyki szkolnej o elementy edukacji międzykulturowej. Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące cele szczegółowe:

a) kształtowanie u uczniów postaw otwartości i tolerancji w kontakcie z innymi kulturami,

b) inspirowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji międzykulturowej i wiedzy o Afryce,

c) promocja inicjatywy „Dni Afryki w Olsztynie”.

 Dokument bez tytułu