Powstrzymaj UE przed nielegalnymi połowami!

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Powstrzymaj UE przed nielegalnymi połowami!

Unia Europejska planuje wypłacenie Maroku milionów euro w ramach porozumienia dotyczącego rybołówstwa, które ma zostać podpisane w 2013 roku. Po raz kolejny UE, zamierza łowić w wodach okupowanych przez Marokańczyków i przyczynić się do pogwałcenia międzynarodowego prawa. Możemy to jednak zmienić i wyrazić swój sprzeciw podpisując petycję. Zachęcamy do wsparcia tej akcji!

Podpisz petycję już teraz!

Jak dotąd żadne państwo na świecie nie uznało nielegalnej okupacji Sahary Zachodniej przez Maroko. Pomimo tego, UE planuje od 2013 roku wypłatę milionów euro rocznie marokańskiemu rządowi za zgodę Maroka na połowy europejskich statków w wodach terytorialnych Sahary Zachodniej, okupowanych przez Marokańczyków.  

Maroko od 1975 roku, kiedy rozpoczęło okupację Sahary Zachodniej, odmawia dokończenia procesu dekolonizacji Sahary Zachodniej, wbrew ponad 100 oenzetowskim rezolucjom w tej sprawie, przyznającym Saharyjczykom prawo do referendum i samostanowienia. Jednocześnie Maroko gwałci w brutalny sposób prawa człowieka, dyskryminując Saharyjczyków i stosując politykę faktów dokonanych.

Specjalny wysłannik ONZ do Sahary Zachodniej podkreślał, że problem zarządzania zasobami naturalnymi na terytorium okupowanym i podziału zysków z ich eksploatacji, powinien uwzględniać interesy rdzennych mieszkańców tego obszaru, i jest jednym z kluczy do pokojowego rozwiązania zachodniosaharyjskiego konfliktu. Jednak Maroko konsekwentnie odmawia współpracy w zakresie takiego rozwiązania, po raz kolejny podważając wysiłki pokojowe.

Według międzynarodowego prawa zasoby naturalne Sahary Zachodniej mogą być eksploatowane tylko wtedy, jeśli mieszkańcy tego terytorium wyrażą taka zgodę, i zostaną uwzględnione ich prawa w partycypacji w zyskach związanych z ich eksploatacją. Saharyjczyków nikt jednak o zgodę nie pytał, a UE próbuje znów bezprawnie zawrzeć porozumienie z Marokiem. W ten sposób pieniądze europejskich  podatników trafią ie do Saharyjczyków, lecz do marokańskiego rządu, w zamian za prawo do grabieży wód okupowanych przez Maroko. Stanie się tak pomimo tego, że w 2011 roku Europejski Parlament wycofał się z poprzedniego porozumienia z Marokiem.

Biorąc pod uwagę, co powyżej, wzywamy Komisję Europejską do wstrzymania planów wznowienia porozumienia dotyczącego rybołówstwa z Marokiem. Wnosimy też o wsparcie procesu pokojowego i skoncentrowanie się na pomocy w rozwiązaniu zachodniosaharyjskiego konfliktu.

Saharyjczycy mają prawo być usłyszani, a ich głos powinien być uszanowany. UE nie może po raz kolejny porozumiewać się z Marokiem, dopóki nie zostanie rozwiązany konflikt na Saharze Zachodniej.

Akcję zbierania podpisów prowadzi Western Sahara Resource Watch (WSRW). Fundacja “Afryka Inaczej” jest partnerem WSRW w Polsce.

Podpisz petycję!

 Dokument bez tytułu