Powstała Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Powstała Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego

20 grudnia 2013 roku, sześć organizacji pozarządowych, wśród nich Fundacja „Afryka Inaczej”, powołało Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Fundację powołało do życia ostatecznie sześć organizacji: Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja Inna Przestrzeń , Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja na rzecz zbliżania kultur „OPEN ART” oraz Fundacja „Nasz Wybór”.

Jaka jest idea powołania Centrum? Warszawskie Centrum Wielokulturowe będzie mieć za zadanie integrować działania i skłaniać do współpracy poszczególne urzędy i instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe – zarówno te realizujące projekty na rzecz cudzoziemców, jak i organizacje reprezentujące społeczności imigranckie. Od 2010 roku nad koncepcją i najważniejszymi zadaniami Centrum pracują wspólnie przedstawiciele m.st. Warszawy oraz koalicji kilkunastu organizacji pozarządowych.

Wypracowane wspólnie plany dotyczą następujących obszarów:

·       Informacja – skierowana zarówno do cudzoziemców poszukujących informacji na temat  adresowanych do nich programów samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzędów, czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy oraz turystów chcących zaczerpnąć informacji o  wielokulturowości stolicy

·       Aktywizacja – aktywizacja cudzoziemców, aby podmiotowo funkcjonowali w Warszawie i wsparcie dla środowisk imigranckich w realizacji własnych projektów oraz w działaniach integracyjnych.

·       Edukacja – wsparcie dla działań edukacyjnych dotyczących wielokulturowości, integracji, edukacji w środowisku wielokulturowym, nauka języka polskiego, ale także edukacja o wielokulturowym dziedzictwie i dzisiejszym obliczu Warszawy

·       Kultura – to przede wszystkim wspieranie działań kulturalnych realizowanych przez przedstawicieli różnych środowisk cudzoziemców, wsparcie dla międzynarodowych projektów kulturotwórczych oraz interaktywna wystawa o wielokulturowym dziedzictwie Warszawy.

·       Badania – głównym wyzwaniem dla tego obszaru jest realizacja regularnych kompleksowych badań nad migracjami w Warszawie.

Według wypracowanych założeń Warszawskie Centrum Wielokulturowe stanie się niezależną jednostką prowadzoną w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd oraz koalicję wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. Centrum powinno posiadać własną siedzibę – będącą miejscem spotkań ludzi, organizacji oraz instytucji związanych z wielokulturowym obliczem Stolicy, a także miejscem wymiany idei i pomysłów.

Fundatorzy powołali Radę Fundacji w następującym składzie:

1. Fundacja Inna Przestrzeń, reprezentowana przez Witolda Hebanowskiego,

2. Fundacja Afryka Inaczej, reprezentowana przez Mamadou Dioufa,

3. Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, reprezentowana przez Ksenię Naranovich

4. Fundacja Sztuki Arteria, reprezentowana przez Jakuba Królikowskiego,

5. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, reprezentowana przez Katarzynę Kubin,

6. Fundacja na rzecz zbliżania kultur „Open Art”, reprezentowana przez Ewę Goc,

7. Fundacja „Nasz Wybór”, reprezentowana przez Myroslave Keryk

8. Stowarzyszenie SIETAR Polska, reprezentowane przez Katarzynę Artemiuk, 

9. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, reprezentowane przez Roberta Krzysztonia,

10. Stowarzyszenie Integracji Cudzoziemców SIC!, reprezentowane przez Kamilę Nocuń

Siedmioosobowy Zarząd będzie składał się z:

1. Piotr Cykowski 

2. Miroslava Keryk

3. Mamadou Diouf

4. Witek Hebanowski

5. Jakub Królikowski

6. Katarzyna Kubin

7. Ksenia Naranovich

FAI

 Dokument bez tytułu