Posłowie odpowiadają na apel

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Posłowie odpowiadają na apel

Na apel wystosowany do nowych eurodeputowanych przez Western Sahara Resource Watch (WSRW), odpowiedzieli pierwsi polscy europosłowie

Przypomnijmy treść apelu:

„W imieniu Western Sahara Resource Watch gratulujemy wyboru do Parlamentu Europejskiego.

Western Sahara Resource Watch (WSRW) to międzynarodowa sieć organizacji i działaczy, którzy badają zaangażowanie gospodarcze firm zagranicznych na terytorium Sahary Zachodniej.

W ramach swoich stosunków z Marokiem, UE ma wyjątkową możliwość aktywnej współpracy w rozwiązywaniu zachodniosaharyjskiego konfliktu. UE wspiera wysiłki ONZ w celu osiągnięcia sprawiedliwego zakończenia nielegalnej okupacji Sahary Zachodniej przez Maroko, która trwa nieprzerwanie od 1975 roku, pomimo uznania przez wspólnotę międzynarodową prawa Sahary Zachodniej do samostanowienia. Jako członek Parlamentu Europejskiego może Pan / Pani odegrać ważną rolę w obronie praw Saharyjczyków, dbając o to, aby rozwój stosunków bilateralnych między UE a Marokiem uwzględniał kwestie związane z Saharą Zachodnią.

WSRW jest poważnie zaniepokojony podejściem UE do problemu Sahary Zachodniej, a w szczególności do dwóch kwestii:

1. Proces zacieśniania stosunków dwustronnych między UE a Marokiem w ramach ustaleń dotyczących Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, powinien służyć zapewnieniu przestrzegania przez Maroko podstawowych praw człowieka ludności żyjącej pod marokańską okupacją, w tym prawa do korzystania z własnych zasobów naturalnych. UE powinna wymagać, jako część swej umowy z Marokiem, monitorowania przestrzegania praw człowieka przez niezależnych obserwatorów.

2. Należy uwzględnić kwestie dotyczące rybołówstwa, w szczególności sprawę kutrów rybackich, które prowadzą połowy na wodach Sahary Zachodniej w ramach Umowy w sprawie rybołówstwa między UE a Marokiem. Zyski z tych połowów wpływają bezpośrednio do Maroka, z pominięciem interesów Sahary Zachodniej. Ten fakt wyraźnie narusza zasady prawne mające zastosowanie do zasobów naturalnych na Terytoriach Zależnych.

WSRW pragnie wyjaśnić, że nie jest przeciwna współdziałaniu pomiędzy UE i Marokiem. Jednakże, jeśli UE nie wykluczy jednoznacznie Sahary Zachodniej z zasięgu terytorialnego ze swojej umowy z Marokiem, osłabi to jej wiarygodność jako wspólnoty szanującej prawo Sahary Zachodniej do samostanowienia i broniącej praw człowieka, a to z kolei zachęci Maroko do podtrzymywania nieuzasadnionych roszczeń dotyczących zachodniosaharyjskiego terytorium.”

Kto odpowiedział?

Jan Olbrycht zapowiedział, że jeśli wejdzie w skład Delegacji do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, to podejmie współpracę z WSRW. Odpowiedź nadeszła też od posłanki Joanny Skrzydlewskiej, która wyraziła zainteresowanie kwestią Sahary Zachodniej. Jednak dwóch polskich europarlamentarzystów to wciąż za mało. WSRW będzie nadal podejmowało działania na rzecz Sahary Zachodniej w PE, do czasu aż europarlament przestanie uznawać Saharę Zachodnią za kraj, który należy do Maroka.

Paweł

 Dokument bez tytułu