afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Pomóż Saharyjczykom!

10 października, ponad 20 000 mieszkańców Sahary Zachodniej rozpoczęło wielki pokojowy protest domagając się prawa do pracy, zaprzestania dyskryminacji oraz prawa dostępu do zasobów naturalnych na swojej ojczystej ziemi. Obóz manifestantów liczył 7000 namiotów i został ulokowany 15 kilometrów od miasta El Aaiún – stolicy Sahary Zachodniej.

30 dni później rząd marokański wysłał armię z rozkazem stłumienia protestu i zlikwidowania obozu Agdaym Iziken. W wyniku tych działań, 28 osób zginęło, 723 zostało rannych, a 159 zaginęło, nie licząc cywilów zamkniętych w więzieniach oraz tych którzy trafili do szpitali albo zostali umieszczeni w obozach wojskowych.

W tym samym czasie okupacyjny siły Maroka uzbrajały osadników z miasta El Aaiún, którzy razem z policjantami przebranymi w cywilne stroje włamywali się do domów i firm należących do Saharyjczyków oraz podpalali pojazdy obywateli Sahary. Maroko wprowadziło stan wojenny w okupowanych terytoriach Sahary Zachodniej.

W takiej sytuacji nie możemy stać bezczynnie i pozwolić, aby zamilkły słuszne żądania mieszkańców Sahary Zachodniej. Możemy im pomóc. Wyślij email do europosłów, którzy reprezentują twój kraj za pośrednictwem strony internetowej sahararights.net!

• Poproś, aby zażądano od rządu marokańskiego zaprzestania użycia siły przeciw populacji Sahary w okupowanych terytoriach Sahary Zachodniej.
• Wyjaśnij, że powinni wpłynąć na ONZ, aby Rada Bezpieczeństwa przyznała MINURSO (Misja Narodów Zjednoczonych na rzecz Referendum na Saharze Zachodniej) możliwość monitorowania przestrzegania praw człowieka oraz raportowania bezpośrednio Radzie Bezpieczeństwa.
• Przypomnij, że zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Rady Bezpieczeństwa oraz Unii Afrykańskiej, ONZ jest zobowiązane do ochrony mieszkańców nie samorządnych terytoriów Sahary, dopóki nie zostanie tam przeprowadzone referendum.
• Poproś, aby upomniano się o zezwolenie cywilom na działanie jako obserwatorzy monitorujący przestrzeganie praw człowieka, jak również wolny dostęp do mediów.
• Poproś, aby twój reprezentant wystąpił przed Parlamentem Europejskim i zażądał unijnej interwencji w sprawie łamania praw na Saharze Zachodniej, jak również, aby zwrócił się o to samo do społeczności międzynarodowej.
• Poproś, aby zażądali natychmiastowego uwolnienia nielegalnie przetrzymywanych Saharyjczyków i wyjaśnienia losów tych, którzy zostali uznani za zaginionych.

Polska Grupa na rzecz Sahary Zachodniej

 Dokument bez tytułu