Pomóż powstrzymać grabież zasobów ryb w wodach Sahary Zachodniej

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Pomóż powstrzymać grabież zasobów ryb w wodach Sahary Zachodniej

W piątek, 18 lutego Komisja Europejska chce otrzymać od Rady Europejskiej zgodę na negocjacje w sprawie przedłużenia o rok Porozumienia o Rybołówstwie pomiędzy UE a Marokiem.

Porozumienie jest nielegalne, ponieważ dotyczy również wód Sahary Zachodniej, państwa obecnie okupowanego przez Maroko, które czerpie ogromne korzyści z Porozumienia o Rybołówstwie, z których to korzyści żadne nie trafiają do Saharyjczyków.

Musimy pokazać, że całkowicie odrzucamy przedłużenie Porozumienia i upewnić się, że członkowie Rady Europejskiej nie upoważnią Komisji do negocjowania tego przedłużenia.

Prosimy o przesłanie następującego tekstu na adresy email zamieszczone poniżej przed 17 lutego aby przekonać państwa sprzyjające przedłużeniu żeby przemyślały na nowo swoją postawę i zachowały się w jedyny, zgodny z prawem międzynarodowym sposób, a także wesprzeć państwa, które nie są pewne swojej odmowy wobec przedłużenia Porozumienia.

1. Skopiuj i wklej tekst tego listu do nowego emalia.

Do wiadomości reprezentantów państw członkowskich Unii Europejskiej,

Jako obywatel Europy pragnę przypomnieć o obowiązku spoczywających na Europejskim Komisarzu ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Marii Damanaki, żeby dowieść czy Porozumienie o Rybołówstwie przyniesie korzyści ludności Sahary Zachodniej, ponieważ „eksploatacja i grabież zasobów morskich i innych bogactw naturalnych w nieautonomicznych, kolonialnych terytoriach przez obcy interes ekonomiczny, z naruszeniem odnośnych rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi zagrożenie dla integralności i dobrej koniunktury tychże terytoriów.”

Podobne „każda administrująca władza, która pozbawia kolonialną ludność terytoriów niesamodzielnych korzyści płynących z ich prawa do wykorzystywania bogactw naturalnych”, narusza solenne zobowiązania nałożone przez Kartę Narodów Zjednoczonych (rezolucje 48/46 z 10 grudnia 1992 i 49/40 z 9 grudnia 1994).

Równie ważną kwestią, którą należy rozpatrzeć jest naruszenie Praw Człowieka przez rząd marokański w Saharze Zachodniej.

Obecnie obowiązujące Porozumienia pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi zawierają rosnąca wciąż liczbę artykułów dotyczących respektowania Praw Człowieka, ta sprawa staje się nawet ważniejsza w świetle dążenia Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego do przestrzegania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Wszystkie te artykuły są systematycznie naruszane przez rząd marokański, co czyni Porozumienie o Rybołówstwie pomiędzy UE a Marokiem dokumentem kontrowersyjnym politycznie i pogwałcającym prawo międzynarodowe.

W rezultacie domagamy się ażeby Unia Europejska zaprzestała wysoce nieetycznej działalności rybackiej w Saharze Zachodniej, do czasu aż konflikt nie zostanie zorwiązany.

Z wszystkich wymienionych wyżej powodów:
 Pragnę wyrazić swój sprzeciw wobec propozycji przedłużenia Porozumienia o Rybołówstwie pomiędzy Marokiem a Unią Europejską.
 Stawiam pytanie czy Ministerstwo o którym mowa podejmie natychmiastowe kroki i wystosuje wniosek do Europejskiej Komisji ds. Rybołówstwa, ażeby ta upubliczniła raport o domniemanych korzyściach z rybołówstwa, jakie Maroko czerpie w Saharze Zachodniej
 Żądam natychmiastowego zawieszenia obecnie obowiązującego porozumienia, do czasu aż zostanie opracowane nowe, wyłączające wody należące do Sahary Zachodniej (mimo że Unia Europejska nie powinna podpisywania porozumień z niedemokratycznymi państwami).

Nie można pozwolić, aby ta eksploatacja była kontynuowana.

Z poważaniem

2. Wyślij to na poniższe adresy mailowe rządów:
– państw, które popierają przedłużenie nielegalnego Porozumienia o Rybołówstwie: Hiszpanii, Francji, Portugalii, Łotwy i Litwy.
reperue@reper.maec.es,

courrier.bruxelles-dfra@diplomatie.gouv.fr,

reper@reper-portugal.be,

permrep.eu@mfa.gov.lv,

office@eurep.mfa.lt,

 innych państw, których członkowie zasiadają w Radzie Europejskiej, a które nie podjęły jeszcze decyzji i którym powinniśmy pokazać nasz sprzeciw: (Niemcy, Polska, Irlandia, Grecja, Włochy i Rumunia)
info@eu-vertretung.de,

bebrustpe@msz.gov.pl,

irlprb@dfa.ie,

mea.bruxelles@rp-grece.be,

rpue@rpue.esteri.it,

bru@rpro.eu,

contraelestatutoavanzado@gmail.com (dodajemy ten adres aby mieć rozeznanie w liczbie wysłanych e-maili)

 Szwecja, Wielka Brytania, Dania i Finlandia sa przeciwko przedłużeniu Porozumienia.

3. Temat: napisz co uważasz za stosowne, żeby uniknąć usuwania e-maili o tym samym temacie.
4. Znajdź nas na fecebooku: Consumo Responsable Sahara i wyraź poparcie na swoim profilu.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować napisz:
consumoresponsableporelsahara@gmail.com

Z poważaniem
PAPPS (Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui): www.plataformasahara.com
WSRW (Western Sahara Resource Watch): www.wsrw.org
EZKHARIT: http://ezkharit.blogspot.com/
THAWRA: http://saharathawra.org/
PUAS Plataforma Universitaria de Apoyo al Sáhara: plataforma.puas@gmail.com
JÓVENES por una Causa: http://jporunacausa.blogspot.com/

Prosimy, wyślij to do wszystkich na swojej liście kontaktów.

 Dokument bez tytułu