Pomogą Pigmejom?

afryka.org Wiadomości Pomogą Pigmejom?

Republika Konga, Kongo-Brazzaville, jest gospodarzem spotkania, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań, skutecznie chroniących prawa Pigmejów z Afryki Środkowej.

Od 13 do 16 sierpnia 500 osób, w tym Pigmeje i przedstawiciele ONZ, opracują i przyjmą plan, który zabezpieczy pigmejską społeczność przed łamaniem jej praw i pozbawianiem szans na kultywowanie jej tradycyjnego stylu życia.

Pigmeje mieszkają obecnie w 10 krajach wchodzących w skład Gospodarczej Wspólnoty Państw Środkowoafrykańskich. Ich styl życia jest przyjazny wobec przyrody i może byc szansą na ochronę leśnych zasobów Afryki Równikowej. Problemem jest nagminne łamanie praw Pigmejów, pogardzanych przez inne grupy etniczne. Pigmejami pogardza się i niszczy ich leśny dom, wyznaczając im stałe osiedla, co stoi w sprzeczności z ich tradycją wspólnoty łowiecko-zbierackiej. Spotkanie w kongijskim Impfondo ma pomóc w wypracowaniu takiego modelu współżycia z Pigmejami, które umożliwi im korzystanie m.in. z edukacji, przy jednoczesnym zachowaniu pigmejskiej tradycji.

ostro

 Dokument bez tytułu