Pomagają, żeby zabrać

afryka.org Czytelnia Czytelnia Pomagają, żeby zabrać

Afryka to ludzie. Ludzie bardzo wielu narodów. Świat nigdy nie będzie wiedział jak nam pomóc dopóki tego nie zrozumie. Afryka stała się miejscem, gdzie wyjeżdżają wszyscy “zachodni przestępcy”. A my Afrykańczycy na to pozwalamy. Jakie są prawdziwe powody pomocy Afryce?

Wiadomym jest, że w Afryce mamy do czynienia z największą korupcją. Jesteśmy skorumpowani, ale korumpują nas Europejczycy i Amerykanie. A czy Polska też nie jest skorumpowana? Czy nie ma w kraju nad Wisłą afer, o których co chwila słyszymy w mediach?

Jakie są prawdziwe powody pomocy Afryce? Jak wygląda pomoc finansowa dla afrykańskich krajów? Otóż w zamian za jednego dolara przeznaczonego na pomoc, „dobroczyńcy” otrzymują dwa dolary. Oxfam informuje, że zwiększenie handlu z Afryką o 1 procent przyniosłoby Europie 70 mld USD zysku – pięć razy więcej niż Afryka obecnie otrzymuje z pomocy i dzięki umorzeniu długów. Niestety, pomimo otrzymania 49 mld USD z USA i 93 mld EUR w subsydiach rolniczych, z powodu niższych cen w innych krajach, Afryka traci więcej niż otrzymuje.

Artykuł „African Renewal” Narodów Zjednoczonych podaje przykład Mali, które otrzymało 37,7 mln USD pomocy z USA w 2001 roku, ale w tym samym czasie straciło 43 mln USD z powodu niższych cen na rynku. USA jedną ręką zabiera więcej niż daje drugą.

Jest wiele akcji pomocy, ale prawdą są dwie rzeczy: powodem biedy w Afryce jest kolonizacja a rozwiązaniem jej problemów są sami Afrykańczycy.

Oczywiście wina leży również po naszej stronie, po stronie Afrykańczyków. Nasi przywódcy proszą o ryby zamiast o wędkę. Dotarli do niebezpiecznego stanu psychologicznego, mentalności żebraków, do takiego punktu że postrzegamy pomoc z USA i Zachodu jako integralną część budżetu narodowego.

Nasza zależność od Zachodu, w rozstrzyganiu wszystkich kwestii dotyczących Afryki, ma katastroficzne konsekwencje. Pojawiło się ludobójstwo w Ruandzie i nasze rządy czekały na interwencję z Zachodu. W rzeczywistości ludobójstwo w Darfur pogłębia się podczas gdy my znowu czekamy na „odsiecz”. Narody umierają z głodu a przywódcy czekają na mannę z… Zachodu. Bieda w Afryce pogłębia się w oczekiwaniu na hojność… Zachodu.

W takiej sytuacji zapytam ponownie – Jaka jest korzyść dla Afryki, kiedy bogata Północ zabiera jedną ręką więcej niż daje drugą?

Afryka nie potrzebuje więcej interwencji militarnych z Zachodu, pogrążania się w długu czy filantropii. To czego potrzebujemy to równość w relacjach handlowych między krajami i sprawiedliwość ekonomiczna w ramach każdej nacji.

Europa i cały świat wiedzą, że tak jest. Unikają tego tematu podczas ważnych międzynarodowych debat. Nikt nie chce stracić w Afryce.

Jedno jest pewne – aby na świecie było dobrze w Afryce też musi być dobrze!

Afryka nie zrobi kroku do przodu dopóki Afrykańczycy nie zmienią swojej postawy. Przestaniemy walczyć dopiero, kiedy poznamy lepiej sami siebie, kiedy będziemy bardziej otwarci na dialog oraz kiedy inne kraje przestaną wywoływać wojny w Afryce, aby czerpać z nich korzyści. Musimy dać sobie szansę nawzajem. Musimy przestać się bać zmian..

Ilu jest Afrykańczyków nie umiejących zdefiniować pokoju ponieważ go nie zaznali żyjąc w ciągłej wojnie, która jest dla nich normalnym życiem? Giną ludzie.

Wystarczy tego! Zaryzykuję, aby powiedzieć, że my pracowaliśmy nad rozwojem Ameryki i Europy, teraz dajcie nam czas aby rozwinąć Afrykę.

Pedro

 Dokument bez tytułu