Polska zbliża się do Etiopii

afryka.org Wiadomości Polska zbliża się do Etiopii

Do Polski przyleciało czterech etiopskich dziennikarzy, aby zebrać materiały do cyklu artykułów oraz programów radiowych i telewizyjnych, którym tematem będzie kraj znad Wisły.

Kirubal Tadesse Ayetenfisu z tygodnika „The Capital”, Melaku Berhanu Tesfaye – redaktor „Ethiopian News Agency”, Rose Mestiga Nagash – reporterka dziennika „Daily Monitor” i Tamiru Tsige – dziennikarz tygodnika „The Reporter” chcieli dowiedzieć się w jaki sposób Polska poradziła sobie z przemianą systemową z przełomu lat 80. i 90., na jakim etapie znajduje się obecnie polska gospodarka, jak rozwija się krajowa turystyka i w jaki sposób promowane są największe polskie zabytki. Chcieli również sprawdzić jak liczna i w jakim stopniu zintegrowana jest etiopska diaspora pomiędzy Bugiem a Odrą. Informacje, które zebrali mają w przyszłości pomóc rozwijać współpracę gospodarczą pomiędzy Polską i Etiopią.

W środę, 15 października br., z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowane zostało spotkanie, w którym uczestniczyli etiopscy dziennikarze, przedstawiciele Stowarzyszenia Etiopsko-Polskiego „Selam”, Zakładu Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akcji Humanitarnej, biur turystycznych oraz portalu Afryka.org. Uczestnicy mieli szansę porozmawiać o ekonomii, pomocy rozwojowej, możliwościach współpracy i wizerunku Etiopii w oczach Polaków. Wszystkie strony spotkania zgodziły się, iż niezwykle potrzebne jest złamanie stereotypów o Etiopii, które przez wiele lat silnie zakorzeniły się w świadomości Polaków. Na spotkaniu powstał również plan stworzenia w Warszawie miejsca, które byłoby platformą łączącą wszystkie osoby w ten czy inny sposób związane z Etiopią.

Spotkanie zorganizowane było w ostatni dzień pobytu etiopskich dziennikarzy w Polsce, dlatego stało się dobrą okazją do podsumowania ich wrażeń po pierwszej wizycie w tym kraju. Dziennikarze zaskoczeni byli, że pomimo tego, że etiopscy imigranci są tak rozproszeni po całej Polsce ich stowarzyszenie działa bardzo prężnie. Poza tym wyrazili swój podziw i szacunek dla Etiopczyków znad Wisły, że pomimo tego, że nie żyją już w kraju swoich ojców cały czas pamiętają o Etiopii i czynnie działają na rzecz rozwoju tego państwa.

Pomimo jesiennej słoty Polska wywarła na etiopskich dziennikarzach bardzo pozytywne wrażenie. Zaskoczeni byli tym jak wiele osób jest zainteresowanych kulturą ich kraju. Przed wyjazdem żaden z nich nie spodziewał się spotkać w Polsce osób, które mówić będą po amharsku. Z drugiej strony zauważyli, że temat Etiopii jest zupełnie pomijany w polskich mediach.

Wielkie wrażenie zrobił na nich sposób w jaki Polacy podchodzą do swoich największych zabytków. Etiopscy publicyści nie mogli wyjść z podziwu, że w Polsce równie dużo uwagi i czci poświęca się historycznym zwycięstwom, co wielkim porażkom narodu. Uznali, że Etiopczycy powinni uczyć się od Polaków sposobu w jaki w kraju nad Wisłą dba się o pamięć o Oświęcimiu czy Powstaniu Warszawskim.

Jednak najważniejszą rzeczą, którą etiopscy dziennikarze odkryli w Polsce są możliwości współpracy pomiędzy tymi dwoma krajami. W przeddzień powrotu do Etiopii nie mieli oni wątpliwości, iż potencjał współpracy jest wielki, trzeba tylko umiejętnie nim pokierować. Miejmy nadzieję, że w środę został wkopany kamień węgielny pod most, który w przyszłości połączy naród polski z etiopskim.

Piotrek Chmielewski

 Dokument bez tytułu