Polska Grupa na rzecz Sahary Zachodniej: Co nowego?

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Polska Grupa na rzecz Sahary Zachodniej: Co nowego?

Polska Grupa na rzecz Sahary Zachodniej, która powstała w ramach Fundacji “Afryka Inaczej”, przyjęła właśnie swój statut. Zachęcamy do wpisywania się na listę mailingową pod adresem saharazachodnia@afryka.org i do zapoznania się ze statutem Grupy.

I. Postanowienia ogólne.
Polska Grupa na rzecz Sahary Zachodniej, nazywana dalej „Grupą” działa od 1 października 2009 roku na zasadach grupy roboczej w ramach Fundacji „Afryka Inaczej”, nazywaną dalej „Fundacją”.

II. Cele
Celami grupy są:
1. Promocja tematyki zachodniosaharyjskiej w Polsce.
2. Działania na rzecz zakończenia okupacji Sahary Zachodniej przez Maroko.
3. Prowadzenie działań na rzecz przyznania Saharyjczykom prawa do samostanowienia i decydowania o losach ich ojczystego kraju.
4. Monitoring polityki prowadzonej przez polski rząd, w szczególności działań ministerstw współpracujących z Marokiem.
5. Uznanie przez Unię Europejską i Polskę Sahary Zachodniej, jako terytorium niezależnego od Maroka, a w konsekwencji rewizja wszelkich układów i umów z marokańskimi władzami i wpisanie do nich nowych zapisów, gwarantujących, że zasoby naturalne Sahary Zachodniej nie będą eksploatowane przez Marokańczyków, ale przez Saharyjczyków.
6. Reprezentowanie Western Sahara Resource Watch w Polsce i monitoring polskich firm utrzymujących kontakty gospodarcze z Maroko.
7. Organizacja dorocznego Dnia Solidarności z Saharą Zachodnią w miesiącu listopadzie.

III. Władze
1. Władze grupy stanowi Komitet złożony z 4 do 5 osób.
2. Pracami Grupy kieruje w imieniu Fundacji Paweł Średziński.
3. W skład władz grupy wchodzą: Dr Bouchraya Settaf-Cherif, Moulay Brahim-Salem , Paweł Średziński (Fundacja), Mamadou Diouf (Fundacja).
4. Członkowie Komitetu rekomendują Zarządowi Fundacji działania, jakie należy podjąć, w celu realizacji celów jakie przyjęła grupa.
5. Rekomendacja oraz komunikacja między członkami grupy, może odbywać się e-mailowo, przy czym ustala się jeden wspólny adres e-mail – saharazachodnia@afryka.org – grupy do kontaktów z Zarządem Fundacji.

IV. Inne postanowienia
1. Ustala się, że do grupy mogą należeć poza wspomnianymi członkami Komitetu, inne osoby fizyczne bądź organizacje pozarządowe i inne instytucje.
2. Korespondencję do Grupy należy kierować na adres siedziby Fundacji „Afryka Inaczej”, ul. Syta 104 F, 02-987 Warszawa, tel./faks: 022 203 51 58.
3. Grupa została powołana na czas nieokreślony.
4. Członkowie Komitetu Grupy nie są wynagradzani z tytułu pełnienia swoich funkcji. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży i/lub noclegu.
5. Grupa została powołana na czas nieokreślony.

FAI

 Dokument bez tytułu