Półmetek abolicji dla cudzoziemców

afryka.org Czytelnia Habitat Półmetek abolicji dla cudzoziemców

2 kwietna mija dokładnie połowa trwania akcji abolicyjnej. Dotychczas swój pobyt zalegalizowało ponad 1 200 osób, a liczba ubiegających się o abolicję zbliża się do 5 000. Pojawiły się także pierwsze negatywne decyzje dla „abolicyjnych turystów” próbujących wykorzystać polską abolicję do ominięcia prawa innych państw Unii Europejskiej.

Minęły trzy miesiące obowiązywania tzw. “ustawy abolicyjnej”. Od początku stycznia cudzoziemcy, którzy przebywają w naszym kraju nielegalnie, złożyli już 5 tysięcy wniosków o abolicję. To więcej niż podczas tego typu akcji w 2003 i 2007 roku.

Do ostatniego dnia marca już prawie 5.000 osób złożyło wnioski o zalegalizowanie pobytu w trybie abolicji. Przekroczona została liczba osób w stosunku do analogicznych akcji z 2003, także 2007/2008 roku. Do połowy kwietnia spodziewamy się, że suma złożonych wniosków będzie większa, niż w obu poprzednich abolicjach razem wziętych – mówi Rafał Rogala, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Najwięcej osób wnioskowało dotąd o abolicję do wojewody mazowieckiego (3.839 osób), a ponadto także m.in. do wojewodów: łódzkiego (224 osoby), lubelskiego (126 osób), dolnośląskiego (98 osób), śląskiego (97 osób), wielkopolskiego (90 osób) i podlaskiego (64 osoby).

Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (1.450 osób), Ukrainy (1.144 osoby), Pakistanu (523 osoby), Armenii (486 osób), Chin (232 osoby), Indii (196 osób), Egiptu (162 osoby), Rosji (145 osób), Białorusi (90 osób), Gruzji (50 osób).

Coraz częściej można jednak usłyszeć o zjawisku tzw. „turystki abolicyjnej”, szczególnie dotkliwej w województwie mazowieckim. Osoby mieszkające na stałe w innych krajach Unii Europejskiej próbują wykorzystać polską abolicję w celu ominięcia przepisów dotyczących legalizacji pobytu w innych krajach UE. Spowodowało to wprowadzenie obowiązujących do odwołania zmian organizacyjnych w mazowieckim urzędzie wojewódzkim, w którym wnioski abolicyjne przyjmowane są na zasadzie biura podawczego. Jednym z warunków otrzymania abolicji jest pobyt w Polsce przez co najmniej cztery lata. Cudzoziemcy przebywający nielegalnie na stałe w innych krajach Unii Europejskiej, którzy  składają wnioski w Warszawie, nie mogą liczyć na pozytywną decyzję. W trosce o osoby spełniające wymogi ustawy abolicyjnej, wprowadzamy zmiany organizacyjne  – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Informacje na temat abolicji cudzoziemcy mogą uzyskać m.in. odwiedzając prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców stronę internetową abolicja.gov.pl lub korzystając z infolinii 22/60 175 25. Osoby przebywające na Mazowszu mają także możliwość skorzystania z punktu informacyjnego w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Warszawa, pl. Bankowy 3/5, III p., wejście F od al. Solidarności).

Akcję informacyjną wspierają także nadawcy publiczni i komercyjni, jak TVP, Polskie Radio, Radio ZET, Roxy FM, iTV, Tele5 i wielu innych. 3 kwietnia rusza ogólnopolska kampania outdoorowa wspierana przez AMS. Przez dwa tygodnie 150 billboardów na terenie całego kraju będzie przypominało o abolicji w języku polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim.

Przypominamy, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:

  • nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
  • nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu,
  • wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy mogą składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

Za UDSC

 Dokument bez tytułu