Polityka prywatności

afryka.org Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności („Polityka”) określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownicy”) działającego pod adresem afryka.org, a także innych kategorii osób wskazanych w przedmiotowej Polityce przez Fundację Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie (02-367), przy ul. Grójeckiej 116/59, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313745, NIP 5423102779, REGON 200233784, zwaną dalej „Fundacją”.

Właścicielem portalu afryka.org jest Mamadou Diouf, Członek Zarządu Fundacji.

Cel polityki prywatności

Polityka prywatności przyjęta przez Fundację, ma zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników strony internetowej afryka.org i uniemożliwić dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administratorem danych w związku z korzystaniem z portalu afryka.org jest Fundacja.

Definicje

Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lecz działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego), osoba prawna albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.

Darczyńca – Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

Subskrybent Newslettera – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrybcji Newslettera.

Dane kontaktowe

Jeśli użytkownik strony internetowej kontaktuje się z Fundacją za pomocą telefonu, poczty email, itp. i przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. ma gwarancję, że Fundacja wykorzysta te informacje tylko po to, by odpowiedzieć na jego pytania i do bieżącej komunikacji z nim.

Gromadzenie danych

Fundacja automatycznie gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres email, imię, nazwisko, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Te dane są pozyskiwane jedynie po to, by właściwie funkcjonowała strona www.afryka.org. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Fundację w żadnym innym celu. Informacje takie służą jedynie analizie i weryfikacji działania strony internetowej. Informacje o numerach IP Fundacja wykorzystuje również w celach technicznych – ma to zapewnić niezawodne działanie strony www.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, wraz z prawem do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, 
 • w przypadku przetwarzania danych prawo do uzyskania dostępu do nich, a także otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Fundacji niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Fundacja wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Pliki cookies (ciasteczka)

Niektóre części strony afryka.org mogą wykorzystywać pliki cookies. Zapisywane na komputerze użytkowania pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających stronę www.afryka.org. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Trzeba jednak mieć na uwadze, że może to utrudnić korzystanie ze strony internetowej.

Obowiązek udostępnienia informacji o użytkowniku

Jedyną sytuacją, w której Fundacja może udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od niej, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Fundacja gwarantuje, że dane użytkownika nie będą widoczne dla innych użytkowników serwisu. Fundacja zapewnia jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, by tak przetwarzanie danych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z a27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.afryka.org.

Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności statutowej Fundacji.

Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayPal lub tpay.

W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.

Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem podmiotów opisanych w ust.4 Polityki Przetwarzania Danych.

Polityka cookies

Strona afryka.org wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczkach) przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, etc). Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu oraz numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji.
  Pozwalają m.in. na rozpoznanie urządzenia Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowując ją do urządzenia czy jego indywidualnych potrzeb;

W ramach Strony stosowane są pliki cookies:

 • sesyjne – czyli tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Strony;
 • stałe – czyli przechowywane w urządzeniu końcowym przez określony w parametrach cookies czas lub do czasu ich usunięcia.

W ramach Strony mogą być stosowane pliki cookies umożliwiające:

 • korzystanie z usług dostępnych na Stronie;
 • zapewnienie bezpieczeństwa (np. antyspam);
 • zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
 • zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację Strony;
 • dostarczanie treści reklamowych (reklamodawcy, partnerzy).

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych czy aplikacji. Pamiętaj, że one także mogą wykorzystywać pliki cookies i mają swoje polityki cookies.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies na urządzeniu końcowym. Można jednak dokonać zmiany tych ustawień. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w ustawieniach i/lub pomocy Twojej przeglądarki internetowej.

Zajrzyj też na wszystkoociasteczkach.pl

Zmiana polityki prywatności

Fundacja zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej Fundacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres: fundacja@afryka.org.

 Dokument bez tytułu