Polecam najnowszą, właśnie wydawaną przez PWE, książkę „Rozwój w dobie globalizacji” pod redakcją Anny Bąkiewicz i Urszuli Żuławskiej

afryka.org Bez kategorii Polecam najnowszą, właśnie wydawaną przez PWE, książkę „Rozwój w dobie globalizacji” pod redakcją Anny Bąkiewicz i Urszuli Żuławskiej

Książkę warto polecić: studentom ekonomii, zarządzania, politologii i stosunków międzynarodowych, słuchaczom różnych studiów podyplomowych (np. Rozwój w Dobie Globalizacji – Global Development na Uniwersytecie Warszawskim), pracownikom naukowym i pracownikom instytucji rządowych i samorządowych.

Rozwój w dobie globalizacji

Bąkiewicz Anna, Żuławska Urszula

wydawnictwo PWE, wydanie 2009 r.

Opis książki Rozwój w dobie globalizacji:

Próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy globalizacja ułatwia, czy utrudnia rozwój, Autorzy książki skupili swoją uwagę na analizie takich zagadnień, jak:

·        rozwój w perspektywie teoretycznej (np.definicje pojęcia rozwoju, globalizacji) i historycznej (np. ewolucja teorii wzrostu i rozwoju);

·        przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji (np. zjawiska urbanizacji, migracji zarobkowych czy turystyki międzynarodowej);

·        najważniejsze stare i nowe kwestie rozwoju gospodarczego (np. ewolucja systemów gospodarczych, podział dochodów, problem ekspansji korporacji transnarodowych, propagowanie zasad sprawiedliwego handlu);

·        rola instytucji w procesach rozwojowych (np. koncepcja obywatelstwa, prawa człowieka, zagadnienia związane z terroryzmem politycznym i pomocą rozwojową);

·        społeczno-kulturowy wymiar rozwoju (np. zagadnienie zderzenia cywilizacji, aspekty rewolucji informacyjnej, rola kobiet).

 

 Dokument bez tytułu