Pokój i rozwój – dwie drogi do jednego celu

afryka.org Bez kategorii Pokój i rozwój – dwie drogi do jednego celu

 

„Trwały pokój nie będzie możliwy, dopóki znaczna część ludzkości nie wydostanie się z biedy”. Muhammad Yunus – laureat pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku

 

 O tym, że bez rozwoju pokój w niektórych regionach świata nie jest możliwy, wiadomo od wieków. Stosunkowo niedawno jednak zaczęto podkreślać symbiotyczną relację między pokojem a rozwojem. W związku z tym zaczęło powstawać między innymi coraz więcej ośrodków badań nad obydwiema tymi kwestiami. Przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Muhammadowi Yunusowi, założycielowi „banku dla biednych”, w 2006 roku dodatkowo wzmocniło ten proces.

 

Poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej palące pytania dotyczące pokoju i rozwoju stało się punktem wyjścia do skonstruowania unikatowej oferty studiów: Peace and Development Studies. Dzięki tej specjalności, nauczanej w języku angielskim, studenci będą mieli możliwość – po raz pierwszy w Polsce – kształcić się w tak bardzo aktualnej dziedzinie, dodając swój głos do debaty na temat globalnych dylematów ludzkości. Ilość problemów, z którymi boryka się świat, jest ogromna, od konfliktów, wojen, terroryzmu po problemy krajów rozwijających się, problemy demograficzne, środowiskowe oraz związane z dostępnością zasobów takich jak czysta woda. Każda z tych kwestii wymaga zajęcia pewnego stanowiska, wypracowania odpowiedniej reakcji oraz podjęcia próby rozwiązania. Co więcej, żadna z nich nie jest jedynie odległym problemem, niemającym wpływu na nasze życie, lecz stanowi element systemu naczyń połączonych warunkującego otaczającą nas rzeczywistość. Problematykę globalną charakteryzuje pewien dynamizm, stale zmieniający się środek ciężkości. Z tego względu wszelkie sposoby radzenia sobie z nią muszą być uaktualniane, stale analizowane i udoskonalane.

Świat i Polska potrzebują specjalistów

Dla nikogo, kto pragnie aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości, tematyka pokoju i rozwoju nie może pozostać obojętna. Potrzeba rozwiązywania problemów związanych z konfliktami i rozwojem odzwierciedla się w ilości instytucji oraz inicjatyw, których celem jest poszukiwanie wyjścia z globalnych zagrożeń. Widoczna jest też we wzroście zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę mogącą pracować w tym sektorze. Również w Polsce polityka rozwojowa staje się istotnym instrumentem polityki zagranicznej. W 2005 roku nasz kraj zobowiązał się do zwiększenia pomocy rozwojowej do poziomu 0,17% PKB do roku 2010. W roku 2015 pomoc rozwojowa przekazywana przez nas innym krajom świata ma wzrosnąć do 0,33% PKB. Aby te środki były wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, potrzebna jest rzesza specjalistów, którzy będą wiedzieć, jak dobrze i efektywnie je wykorzystać.

Nowatorskie studia na najlepszym światowym poziomie

Wyższa Szkoła Europejska ma wyjątkową ofertę edukacyjną skierowaną do osób, którym zależy na wysokim poziomie edukacji. Naszym celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, ale i dbanie o rozwój zainteresowań naszych studentów.

Wizyty w instytucjach norweskich, takich jak PRIO (Peace Research Institute), CMI (Chr. Michelsen Institute), NUPI (The Norwegian Institute of International Affairs), czy brytyjskich King’s College London (Department of War Studies) oraz Bradford University (Department of Peace Studies) to tylko niektóre z kroków podjętych przez nas, aby skonstruować program studiów spełniający najwyższe wymagania światowe, a jednocześnie przystosowany do warunków polskich.

Specjalność Peace and Development Studies łączy w sobie elementy teorii i praktyki. Program studiów został oparty na rozwiązaniach modułowych zbudowanych tak, by przedstawić powiązania między konfliktem, jego rozwiązywaniem a rozwojem. Za planowanie i prawidłową realizację pracy wykładowców w ramach poszczególnych modułów będą odpowiadać przypisani im opiekunowie. W każdym module wykłady poprowadzi kilku specjalistów; przykładowo problematyka wojny zostanie omówiona przez politologa, filozofa, historyka i socjologa. Pozwoli to osiągnąć większe zróżnicowanie i ukazać wieloaspektowość zagadnień.

W ramach specjalności będą poruszane kwestie takie jak: pomoc humanitarna, rozwojowa, studia nad pokojem, studia nad rozwojem, rozwiązywanie konfliktów, będzie też mowa o metodach badawczych oraz pozyskiwaniu środków pomocowych. Ponadto studenci mają do wyboru pięć kursów e-learningowych (Presentations and Seminar Skills, Academic and Report Writing, Reserch Methods in Peace and Development Studies, Democratisation and Elections, Monitoring and Evaluation of Assistance Projects), a także możliwość korzystania z cyfrowych archiwów publikacji naukowych i z biblioteki, do której zakupiono książki o tematyce pokojowo-rozwojowej za ponad 30 tysięcy złotych. Oprócz standardowych metod prowadzenia zajęć podczas studiów PDS stosowane będą nowoczesne metody nauczania, takie jak distance learning, pozwalające na nauczanie z najodleglejszych zakątków świata.

 

Co robić po studiach Peace and Development?

Na absolwentów specjalności czeka wiele ciekawych możliwości pracy. Ze specjalistyczną  wiedzą i znajomością języka angielskiego osoby kończące ten kierunek znajdą zatrudnienie w instytucjach pozarządowych czy organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, UE, Bank Światowy, NATO, WTO, OBWE, jak również we wszelkiego rodzaju instytucjach zajmujących się badaniami, zarządzaniem projektami międzynarodowymi oraz wspieraniem krajów i rejonów dotkniętych konfliktem. Liczba organizacji związanych z Peace and Development rośnie – podobnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników. Jednym z powodów tego zjawiska jest zwiększająca się polska pomoc rozwojowa i humanitarna, wpisująca się również w działalność Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

Sektor organizacji pozarządowych w Polsce stale dynamicznie się rozwija, dzięki czemu zapotrzebowanie na specjalistów będzie rosło.

Absolwent specjalności PDS, cechujący się bardzo dobrą znajomością tematyki budowania pokoju i rozwiązywania konfliktów w kontekście stosunków międzynarodowych oraz wiedzą z zakresu pomocy humanitarnej i rozwojowej, będzie poszukiwanym profesjonalistą. Wiedza praktyczna nabyta podczas stażu, praktyk studenckich, wymian i wizyt studyjnych oferowanych przez WSE wyróżni go na polskim i zagranicznym rynku pracy.

 

Partnerzy projektu gwarancją sukcesu

Nowa specjalność Peace and Development Studies jest pierwszą tego typu, unikatową inicjatywą w Polsce, a do jej sukcesu przyczyni się doświadczenie naszych partnerów z Uniwersytetu w Islandii, norweskiej instytucji międzynarodowej CROP (Comparative Research Programme on Poverty), Akademii Filozofii z Liechtensteinu oraz od lat aktywnie działającej w dziedzinach pokoju i rozwoju Polskiej Akcji Humanitarnej. Nasi partnerzy nie tylko pomogli nam stworzyć program studiów oparty na zachodnim systemie nauczania, ale i będą zaangażowani we wdrażanie go, prowadząc zajęcia ze studentami.

Dzięki środkom uzyskanym z Mechanizmu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pierwsze dwa lata specjalności zostaną dofinansowane, koszt studiów będzie zatem dużo niższy.

Jeżeli więc współczesne problemy globalne nie są ci obojętne i chciałbyś aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu, to studia Peace and Development są właśnie dla Ciebie. Specjalność PDS wyposaży Cię w niezbędne narzędzia oraz umiejętności umożliwiające pracę w prestiżowych instytucjach krajowych i międzynarodowych.

 

 Dokument bez tytułu