Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijajacych się

afryka.org Bez kategorii Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijajacych się

 

Studia odbywają się w systemie zaocznym, dwusemestralnym: 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze zimowym i 7 zjazdów w semestrze letnim (łącznie 168 godzin).

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień geograficznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, politycznych i historycznych słabo rozwiniętych krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z problemami i specyfiką krajów rozwijających się, w tym zwłaszcza z prawidłowościami i barierami rozwoju.

Sposób zaliczania przedmiotów: Kolokwium z bloków tematycznych I-II (semestr I) oraz z przedmiotów dotyczących minimum dwóch wybranych regionów (semestr II).

Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów warunkuje otrzymanie świadectwa. Średnia z egzaminów stanowi ocenę na świadectwie.

Całkowity koszt studiów: 3.000 zł, płatne w dwóch ratach po 1 500 zł. Dodatkowo: 30 zł za wydanie dyplomu.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez geografów, ekonomistów, etnologów, historyków, socjologów oraz specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych legitymujących się długimi stażami badawczymi w krajach rozwijających się.

Słuchacze Studium mogą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych – pokazach filmów, slajdów, spotkaniach z naukowcami, podróżnikami, misjonarzami, archeologami itp. Ponadto mają możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do krajów rozwijających się i Unii Europejskiej.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 15 września 2010 w sekretariacie Studium:

* Podanie o przyjęcie na studia zaadreswane do kierownika Studium, prof. Janusza Gudowskiego, z krótkim uzasadnieniem wyboru Studium

* CV

* Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

* Kwestionariusz osobowy

* Umowa o warunkach odpłatności za studia w dwóch egzemplarzach

* 2 zdjęcia

 

Zakończenie rekrutacji – 15 września 2010

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2010, Limit: 30 osób

Dokumenty rekrutacyjne: Podanie o przyjęcie na studia, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia

 

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

ul.Karowa 20, 00-324 Warszawa

tel./fax 022 55 23 227, e-mail: ikr@uw.edu.pl

www.isrig.uw.edu.pl

 

 Dokument bez tytułu