Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się

afryka.org Bez kategorii Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się

Po rocznej przerwie Studium wznawia działalność w nowym kształcie organizacyjnym: nauka odbywa się w trybie zaocznym, dwusemestralnym. Całkowity koszt studiów to 3000 zł w dwóch ratach po 1500 zł. Rekrutacja na studia trwa do 15 września 2009.

 

W ciągu roku odbywa się 14 zjazdów w soboty i niedziele. Kolejna edycja studiów ruszy od października 2009.

Zajęcia prowadzone są przez geografów, ekonomistów, etnologów, historyków, socjologów oraz specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych legitymujących się długimi stażami badawczymi w krajach rozwijających się.

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień geograficznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, politycznych i historycznych słabo rozwiniętych krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z problemami i specyfiką krajów rozwijających się, w tym zwłaszcza z prawidłowościami i barierami rozwoju.

Sposób zaliczania przedmiotów: Kolokwium z bloków tematycznych I-II (semestr I) oraz z przedmiotów dotyczących minimum dwóch wybranych regionów (semestr II).

Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów warunkuje otrzymanie świadectwa. Średnia z egzaminów stanowi ocenę na świadectwie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 15 września 2009 w sekretariacie Studium:

* Podanie o przyjęcie na studia

* CV

* Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

* Kwestionariusz osobowy

* 3 zdjęcia

 

Uniwersytet Warszawski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych ul Karowa 20, p.212 (II piętro)

00-324 Warszawa tel./fax. 022 55 23 227 ikr@uw.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie www.isrig.uw.edu.pl

 

 Dokument bez tytułu