Parlamentarzyści zadbają o rozwój?

afryka.org Wiadomości Parlamentarzyści zadbają o rozwój?

Powstało specjalne panafrykańskie forum parlamentarzystów, które będzie promować rozwój nauki i innowacyjnych technologii, poprzez kształtowanie polityki reprezentowanych przez nich państw.

African Inter-Parliamentary Forum on Science, Technology and Innovation (AIPF-STI) powstało w Etiopii, w czasie drugiej sesji specjalnego komitetu. Jego członkami mogą być wszyscy afrykańscy parlamentarzyści, reprezentujący Parlament Panafrykański, parlamenty krajowe i zgromadzenia regionalne. Status obserwatora w AIPF-STI mogą mieć przedstawiciele akademii nauk i ośrodków naukowych oraz mediów.

AIPF-STI ma stanowić najlepszy sposób na politykę afrykańskich rządów, które wspólnie z parlamentami decydują o wyborze priorytetowych kierunków w swoich działaniach. Ma też być panaceum na niski poziom zaawansowania technologicznego Afryki. Forum umożliwi również dialog między afrykańskimi naukowcami a parlamentarzystami w celu wsparcia projektów badawczych, bez których rozwój byłby niemożliwy.

Pomysłodawcy powstania forum, w tym ONZ, twierdzą, że w ten sposób może ukształtować się lobby, które zacznie wywierać nacisk na rządzących. Ma to otworzyć drzwi rozwojowi nowych technologii w Afryce.

mm

 Dokument bez tytułu