Parlament Europejski decyduje o losie Sahary Zachodniej!

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Parlament Europejski decyduje o losie Sahary Zachodniej!

Europosłowie mają okazję do zgłoszenia sprzeciwu w sprawie kontrowersyjnych porozumień z Marokiem. Istnieje realne zagrożenie, że UE, pomimo odrzucenia prolongaty układu z Marokiem w sprawie rybołówstwa, zostawi znów otwartą furtkę dla podpisania umowy, niezgodnej z międzynarodowym prawem i innymi podobnymi aktami, podpisanymi m.in. przez USA i kraje zrzeszone w EFTA. Western Sahara Resource Watch opublikował właśnie list otwarty do eurodeputowanych w tej sprawie.

Szanowni Państwo!

Piszemy w sprawie nadchodzącego głosowania Parlamentu Europejskiego (PE), zaplanowanego na 23 października, w sprawie raportu dotyczącego przestrzegania prawe człowieka w regionie Sahelu, przygotowanego przez Charlesa Tannocka (2013/2020(INI)), A7-0325/2013. Apelujemy, aby oddał Pan głos za pierwszą poprawką, zaproponowaną przez grupę 97 europosłów z różnych ugrupowań wzywającą do uwzględnienia nowego paragrafu 107 (a).

Nowy paragraf odwołuje się do decyzji PE z 14 grudnia 2011 roku, odrzucającej proponowane przedłużenie porozumień do spraw rybołówstwa między UE a Marokiem z powodu nie przestrzegania praw mieszkańców Sahary Zachodniej i tego, że nie są oni beneficjantami unijno-marokańskiego układu. Poprawka, o której mowa, ma zagwarantować, że  nie będzie wznowienia porozumienia z Marokiem w sprawie rybołówstwa, dopóki nie zostanie rozwiązany problem nieprzestrzegania praw Saharyjczyków do decydowania o zasobach, pozyskiwanych przez Maroko niezgodnie z prawem.

Propozycja, o której mowa powyżej, jest zgodna z opinią prawną PE z 13 lipca 2009 roku, która była związana z analizą porozumienia dotyczącego rybołówstwa między UE a Marokiem, gdzie stwierdza się, że:

W przypadku jeśli okazałoby się, że porozumienie dotyczące rybołówstwa nie będzie wdrożone zgodnie z zasadami międzynarodowego prawa w zakresie praw Saharyjczyków do zasobów naturalnych w obrębie ich terytorium, wspólnota powinna wstrzymać się z wysyłaniem statków rybackich na wody Sahary Zachodniej, i korzystać wyłącznie z łowisk zlokalizowanych poza obszarem okupowanym przez Maroko.

Poprawka, do której przyjęcia zachęcamy nie powinna być źródłem kontrowersji. Porozumienie między USA a Marokiem w sprawie wolnego handlu jasno podkreśla, że nie obejmuje terytorium Sahary Zachodniej z powodu marokańskiej okupacji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku porozumienia podpisanego przez Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.  Dlatego nie ma żadnego uzasadnienia dla UE, aby postępowała inaczej.

Mamy nadzieję, że rozumieją państwo wagę tej sprawy. Western Sahara Resource Watch jest przekonany, że postawa europosłów w zakresie porozumienia z Marokiem będzie kluczowa dla losów Sahary Zachodniej. We hope you understand the great importance of this matter. Wasz głos może służyć zbliżeniu stanowiska UE do międzynarodowego prawa.  Your vote for aforementioned amendment would serve to realign the European position with international law.

Z poważaniem!

Western Sahara Resource Watch, Polska

 Dokument bez tytułu