Osierocone przez AIDS

afryka.org Wiadomości Osierocone przez AIDS

7 maja jest międzynarodowym dniem dzieci, które zostały osierocone przez rodziców w wyniku AIDS.

Szacuje się, że ponad 15 milionów dzieci zostało osieroconych wskutek HIV/AIDS. Według organizacji zajmujących się opieką nad takimi sierotami, tylko 1 spośród 10 dzieci może liczyć na wsparcie.

Prognozy mówią, że do 2010 roku liczba dzieci z HIV/AIDS wzrośnie do 20-25 milionów. Wiele z nich będzie również zarażonych HIV. Tymczasem brakuje skutecznego systemu opieki medycznej i psychologicznej. Jednak, aby liczba takich dzieci nie rosła, należy zacząć od zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dorosłych. A za to odpowiedzialni są rodzice.

(lumi)

 Dokument bez tytułu