O tym jak narodził się “Cabralizm”

afryka.org Kultura Film O tym jak narodził się „Cabralizm”

„Cabralista” to zrealizowany w 2011 roku film dokumentalny, w reżyserii Valerio Lopesa. Ilustruje idee związane z postacią Amircala Cabrala oraz ruchu na rzecz niepodległości i praw człowieka, którego był liderem w latach 60, w Afryce Zachodniej.

Urodzony w Gwinei-Bissau, zamordowany w 1973 roku Amilcar Cabral był przywódcą politycznym, myślicielem i działaczem na rzecz niepodległości.

„Cabralista” stanowi odzwierciedlenie zbiorowej pamięci, o tym rewolucyjnym teoretyku, którego wpływy docierają także daleko poza kontynent Afrykański. Dzięki wykorzystaniu dotąd nieudostępnionych nagrań audio, cytatów, archiwalnych materiałów filmowych oraz efektów wizualnych, film jest unikalnym spojrzeniem na Afrykę wczoraj i dziś.

W 1970 roku Cabral spotkał się z papieżem Pawłem VI, była to pierwsza w historii papieska audiencja udzielona bojownikowi na rzecz wolności w Afryce. Także jako pierwszy obrońca afrykańskiej niepodległości wystąpił przed Radą Bezpieczeństwa ONZ. Te dokonania Cabrala funkcjonują w pamięci młodych afrykańskich i pan-afrykańskich badaczy, z którymi przeprowadzono wywiady na Wyspach Zielonego Przylądka, w Libii, Portugalii i Gwinei Bissau.

Dokument zainspirowany zarówno w aspekcie intelektualnym, jak i artystycznym myślą o niesłychanym dziedzictwie Amilcara Cabrala, ma na celu zwrócić uwagę na jego teorie i idee. Film zestawia dziedzictwo Cabrala, z aktualnymi zagadnieniami z dziedzin kultury i polityki, między innymi rewolucjami w tych państwach Afryki Północnej, które pomogły Cabralowi w walce. Zawarte w dokumencie wypowiedzi Cabrala zdają się przewidywać obecną sytuację.

Celem filmu jest rozpowszechnienie myśli Cabrala i wsparcie jego koncepcji reafrykanizacji, postrzeganej na całym świecie jako fundament afrykańskiej emancypacji. Prawdziwie afrykańska atmosfera filmu stworzona jest także poprzez wykorzystane kompozycje muzyczne i unikalną oprawę graficzną. 52-minutowy dokument stanowi odbicie afrykańskiego humanizmu, społeczno-kulturowej ewolucji i postępu.

Val Lopes

 Dokument bez tytułu