O tym jak mówić o dzieciach Afryki

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej O tym jak mówić o dzieciach Afryki

„Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki?” Taki tytuł nosi poradnik dla nauczycieli wydany przez Fundację „Afryka Inaczej”.

Poradnik ma stanowić odpowiedź na jednostronne postrzeganie Afryki i wrzucenie wszystkich jej mieszkańców do jednego, wspólnego worka, do którego wciąż tak łatwo przykleja się etykietę – skrajna bieda, dzieci z dużymi brzuchami i praktycznie samo zło. Dlatego poradnik stara się skłonić swoich odbiorców, do spojrzenia trochę głębiej niż na obraz, który utrwalają nas dramatyczne przekazy z Afryki. Owszem, w Afryce jest bieda, ale są też dzieci, które mają co jeść. Są też wojny, ale nie toczą się one wszędzie, i większość afrykańskich państw na południe od Sahary, funkcjonuje w pokoju.

„Nadszedł czas na naukę o innej Afryce” – mówi Stephano Sambali z Fundacji „Afryka Inaczej” – „o Afryce jaką jest naprawdę. To, że wciąż wiele osób wciąż kojarzy kontynent afrykański z pomocą humanitarną i nędzą, wynika z tego, co usłyszały one w okresie dzieciństwa. W poradniku nie uciekamy od problemów – twierdzi Paweł Średziński, współautor poradnika. – “Dlatego obok Afryki pozytywnej, gdzie dziecko odgrywa ważną rolę, opisaliśmy jej drugie oblicze, Afrykę dzieci ulicy, kontynent, który ma również swoje problemy.”

I to właśnie o taki zrównoważony obraz Afryki chodziło autorom poradnika. Oprócz tekstów i porad „jak mówić’ znalazły się w nim również rozdziały poświęcone roli afrykańskich dzieci w rodzinie, na przykładzie krajów, z których pochodzą członkowie zespołu, odpowiedzialnego za przygotowanie Afryka. „W jednym miejscu spotkali się Afrykańczycy i Polacy, i wspólnie stworzyli ten poradnik” – podkreśla Mamadou Diouf z Fundacji „Afryka Inaczej”. – „Efekt tej pracy powinni ocenić adresaci tej publikacji. Książka wydana przez „Afrykę Inaczej” jest również odpowiednia dla rodziców, którzy wprowadzają dziecko w świat. Warto, aby przeczytali ją wszyscy dorośli.”

FAI

Przeczytaj poradnik.

Ściągnij poradnik w PDF.

Ważne! Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem egzemplarzy poradnika są proszeni o kontakt z fundacją – adres e-mail: fundacja(at)afryka.org. Odbiór poradników będzie możliwy po uprzednim umówieniu się, w Centrum Wolontariatu w Warszawie prowadzonym przez Fundację „Afryka Inaczej” i Collegium Civitas, do wyczerpania nakładu. Poradnik jest bezpłatny.

Wydanie poradnika było możliwe dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.

 Dokument bez tytułu