O językach , kulturach i społeczeństwach Afryki

afryka.org Polecamy O językach , kulturach i społeczeństwach Afryki

Osoby zainteresowane naukowo Afryką, mogą sięgnąć po ciekawą publikację wydaną przez Katedrę Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka ukazała się w dwóch wersjach, drukowanej i elektronicznej. Wersja elektroniczna jest dostępna pod adresem www.orient.uw.edu.pl/web-kjika/aktualnosci/109-PubKult.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych w czasie sesji naukowej zorganizowanej w dniu 4 grudnia 2009 r. z okazji 40-lecia afrykanistyki w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorem tej publikacji jest polski afrykanista, dr Eugeniusz Rzewuski.

W książce, dostępnej również online, znajdziemy następujące teksty, polskich afrykanistów: “Poemat ku czci Malama Garby. Synkretyczny charakter elegii z rękopisu”, “Kiedy do syna mówimy ‘tato’. O odwrotnych formach adresatywnych w suahili”, “Kulturowo-performatywne podejście do nauczania języka na przykładzie języka amharskiego”, “Predykaty egzystencjalne. ‘Być’ i ‘nie być’ w językach afrykańskich”, “Werbalne i pozawerbalne sposoby wyrażania empatii w języku amharskim”, “Disce puer/puella linguam bantam… Reforma językowej polityki oświatowej w Mozambiku”, “Przekaz poza słowem. Rola fotografii w etiopskich książkach z epoki Cesarstwa” oraz “Kannywood – o specyfice kina hausańskiego”.

inf. własna

E. Rzewuski (red.) 2010. Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian. Referaty sesji naukowej zorganizowanej w dniu 4 grudnia 2009 r. z okazji 40-lecia afrykanistyki w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Katedra Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego.

 Dokument bez tytułu