Nowy wielki meczet

afryka.org Wiadomości Nowy wielki meczet

Algieria chce wybudować nad Zatoką Algierską trzeci co do wielkości, po tych znajdujących się w świętych miejscach islamu, w Mekce i Medynie, meczet świata. Będzie on mógł pomieścić 120 000 wiernych i będzie miał najwyższy na świecie minaretem, wznoszący się na wysokość 300 metrów.

Algierczycy przygotowują już makietę jego projektu i informacje dotyczące stylu architektonicznego tej świątyni, której kosztów oficjalnie nie ujawniono, a które według szacunków lokalnych specjalistów mogą wahać się w okolicach 3 miliardów dolarów.

Według ministra do spraw religii, Bouabdallaha Ghlamallaha, Algierii brakuje wielkiego symbolicznego meczetu z okresu po odzyskaniu niepodległości. Dlatego realizacja tego projektu powinna spełniać ambicje ludności algierskiej. Zatoka nad którą powstaje budowa była swego czasu świadkiem oporu stawianego przez naród algierski.

Obecnie kraj posiada trzy wielkie, historyczne meczety: Djamâa el-Djedid z 1660 roku, Djamâa el-Kébir zbudowany w XI wieku i Ketchaoua postawiony w 1794 roku za panowania Turków, zamieniony na katedrę w czasie obecności Francuzów w latach 1830-1963 i na nowo wyświęcony na obiekt muzułmańskiego kultu po odzyskaniu niepodległości.

Nowy meczet zajmowałby 20 hektarów i ma posiadać salę modlitewną z 40 000 miejsc i placem mogącym pomieścić nawet 80 000 wiernych. Byłby więc to trzeci co do wielkości obiekt muzułmańskiego kultu. Jego minaret byłby o 100 metrów wyższy od tego w meczecie Hasana II w marokańskiej Casablance. Na swoich 15 piętrach będzie posiadać bibliotekę, instytut nauk islamistycznych, muzeum historii i sztuki a także platformę obserwacyjną.

Catherine

 Dokument bez tytułu