Nowe miejsca pracy potrzebne od zaraz

afryka.org Wiadomości Nowe miejsca pracy potrzebne od zaraz

W Afryce musi powstawać więcej miejsc pracy rocznie, jeżeli Milenijne Cele Rozwoju (MDG) mają być zrealizowane do 2015 roku – donosi Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO). Obecnie każdego roku powstaje ich 8,6 mln, ale żeby osiągnąć poziom przyjęty w MDG powinno być ich o 2,4 mln więcej.

W całej Afryce pracuje 368 milionów robotników, co stanowi 11,9% siły roboczej na świecie. Według raportu ILO "The Decent Work Agenda in Africa: 2007-2015" w najbliższych latach liczba ta będzie wzrastać o około 9-10 mln rocznie. Jednocześnie obserwuje się wzrost odsetka osób bezrobotnych.

W 2006 roku wskaźnik bezrobocia dla Afryki wynosił 10,3%, uwzględniając różnice pomiędzy Afryką Subsaharyjską (tam wynosił on 9,8%) a Afryką Północną (12,7%). Gorzej wyglądają statystyki dotyczące ubóstwa wśród zatrudnionych osób. 55 procent osób pracujących w Afryce na południe od Sahary zarabiało nie więcej niż 1 dolara dziennie.

Kluczem do rozwiązania tej sytuacji jest ożywienie wzrostu gospodarczego w Afryce. Jego wskaźnik w ciągu ostatnich dwóch lat wyniósł 5,4%, ale aby osiągnąć MDG powinien osiągnąć poziom 7% w skali roku.

(ps, ILO)

 Dokument bez tytułu