Nowe języki Burundi

afryka.org Wiadomości Nowe języki Burundi

W Burundi już wkrótce w szkołach podstawowych obok francuskiego i kirundi, dzieci będą uczyć się angielskiego i suahili. Dwa nowe języki pojawiły się już w prasie i telewizji.

Zmianę, w tym frankofońskim kraju, tłumaczy wstąpienie Burundi pod koniec zeszłego roku do EAC – Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej. Wspólnota została utworzona przez Tanzanię, Kenię i Ugandę, gdzie dwoma najważniejszymi językami są angielski i suahili.

Z problemem wielojęzyczności w Afryce boryka się prawie każdy kraj. Wyjątkiem jest np. Somalia, gdzie żyją właściwie sami Somalijczycy mówiący jednym językiem. Okres kolonizacji, zaowocował wprowadzeniem języków europejskich na miejsce języka urzędowego danego kraju. Podzielił jednak Arykę na dwie strefy: anglo- i francuskojęzyczną.

Wprowadzenie angielskiego do szkół w Burundi jest krokiem naprzód na drodze do usuwania podziałów i otworzeniem granic sąsiednich krajów dla przyszłych pokoleń.

(mj)

 Dokument bez tytułu