Niezwykły świat gambijskiej przyrody

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Niezwykły świat gambijskiej przyrody

Rzeka Gambia to prawdziwy ptasi raj. Przekonać się tym mogą miłośnicy ptaków, którzy odwiedzają coraz częściej ten kraj. Mówi się, że Gambia jest miejscem najczęściej odwiedzanym przez „birdwatcherów” w Afryce. Jednak to nie tylko ptaki znalazły w dolinie rzeki Gambii swoją ostoję.

Gambia jest bez wątpienia Mekką dla miłośników oglądania ptaków w naturze. Obecność dużej rzeki, której brzegi są porośnięte lasami (namorzynowymi i galeriowymi), sprawia, że ptaki znajdują tam doskonałe warunki do bytowania. W tym niewielkim kraju Afryki Zachodniej stwierdzono występowania 560 gatunków jego skrzydlatych mieszkańców. Ich ostoją są obszary chronione, które zajmują 3,5 procent terytorium Gambii (38 tysięcy hektarów).

Abuko

Najstarszym z nich jest Abuko Nature Reserve. Początki ochrony Abuko sięgają 1916 roku. Jednak sam rezerwat powstał dopiero w 1968 roku. Z inicjatywą jego założenia wystąpił Eddie Brewer, pracownik służb leśnych, który przyjechał do Abuko w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Zauroczony pięknem przyrody rezerwatu, wystąpił do gambijskiego rządu o utworzenie rezerwatu. Dziś Abuko odwiedza 1/3 turystów przyjeżdżających do Gambii. Drugą co do wielkości grupą odwiedzających rezerwat są gambijskie wycieczki szkolne. Mali Gambijczycy przyjeżdżają tutaj na lekcje przyrody.

Abuko jest najmniejszym rezerwatem w Afryce. Zajmuje powierzchnię 105 hektarów. W 1/3 rezerwat porasta wieczniezielony las galeriowy. Obecność wody i tropikalnego lasu sprzyja występowaniu ptaków (290 gatunków co jest bardzo dużą liczbą jak na tak niewielki obszar). Wśród nich warto wymienić kilka gatunków zimorodków, pokrzewkowatych, rakama czy też astryld prążkowany. A to zaledwie parę przykładów członków ptasiej wspólnoty z Abuko. W rezerwacie występują również cztery gatunki ssaków naczelnych. Są to: koczkodan zielony, gereza ruda, patas i galago. Z pozostałych ssaków, w Abuko, żyją m.in. antylopy oraz drobne ssaki Ważnym mieszkańcem rezerwatu jest również krokodyl (krótkopyski i nilowy). Wymienione gatunki to tylko niewielki ułamek bogatego świata zwierząt z Abuko. W rezerwacie działa także zwierzęcy sierociniec. Schronienie w centrum rehabilitacyjnym znalzły różne gatunki małp, w tym szympansy, oraz hieny i papugi.

Niumi, Kiang West i Bao Bolon

Równie ciekawym miejscem jest wyspa Jinack, położona w Parku Narodowym Niumi, w pobliżu ujścia rzeki Gambii. Podczas gdy w Europie trwa zima, zatrzymują się na niej europejskie gatunki ptaków, migrujące na południe. Wyspa stanowi ich żerowisko. Z kolei w wodach u jej wybrzeży pojawiają się humbaki i delfiny butlonose. Zresztą sam park Niumi stanowi nie tylko ważny ośrodek rozrodu ryb, ale jest również jednym z ostatnich obszarów lasów mangrowych na zachodnim wybrzeżu Afryki, na który nie wkroczył człowiek.

Do największych obszarów chronionych Gambii należą Park Narodowy Kiang West (11 tysięcy hektarów) i Rezerwat Bao Bolon Wetland. Pierwszy z nich leży 145 kilometrów na wschód od gambijskiej stolicy, Banjulu. Powstał w 1987 roku, na południowym brzegu rzeki Gambii. Charakteryzuje go zróżnicowany krajobraz i siedliska, od mangrowców po sawannę. 290 gatunków ptaków (w tym 21 gatunków ptaków drapieżnych oraz wszyscy przedstawiciele rodziny zimorodków), różne gatunki małp, a w wodach rzeki delfiny i manaty, to wszystko składa się na świat zwierząt w Kiang West. Natomiast Bao Bolon to przede wszystkim miejsce dla miłośników ptaków. Rezerwat tworzą rozległe moczary. To na nich, przede wszystkim w lasach namorzynowych bytują różne gatunki ptaków.

Szympansy z wyspy

Parkiem narodowym z 30-letnią metryką jest River Gambia National Park. Położony w pobliżu miasta Janjangbureh, na rzece Gambii, składa się z pięciu wysp, znanych jako Baboon Islands. W ich krajobrazie wyróżnia się las tropikalny, sawannę i lasy mangrowe.

Wyspy znane są przede wszystkim z ośrodka dla osieroconych szympansów. Te ssaki naczelne przetrwały w Gambii wyłącznie dzięki temu centrum. Ośrodek powstał w 1969 roku z inicjatywy Stelly Brewer, córki założyciela Rezerwatu Abuko. Jest najdłużej działającą „szympansią” placówką w Afryce. Obecnie mieszka w nim 86 szympansów.

Dziś gambijskie parki narodowe i rezerwaty są celem wycieczek. W kraju, którego głównym towarem eksportowym są orzeszki ziemne, kolejnym produktem na eksport stają się foldery turystyczne, zapraszające do odwiedzin tego najmniejszego państwa Afryki kontynentalnej. Odwiedzając je, prawie każdy turysta zobaczy przynajmniej jeden z obszarów chronionych. A w Gambii jest co oglądać.

(lumi)

 Dokument bez tytułu