Niezrozumiała decyzja Konsulów RP

afryka.org Czytelnia Habitat Niezrozumiała decyzja Konsulów RP

Niezrozumiała jest dla mnie decyzja Konsulów RP, którzy nie zezwolili na wjazd do naszego kraju młodym piłkarzom, mającym wziąć udział w imprezie sportowej w Warszawie. “Argument”, na jaki się powołują- obawy, że młodzież nie zechce wrócić do swoich krajów- jest nie do przyjęcia. Jestem oburzony tą sytuacją, zarówno jako członek Komitetu Rzecznikowskiego Afrykańskiej Społeczności w Polsce, jak i były, czynny sportowiec.

Tego typu wydarzenia- spotkania młodych ludzi z różnych stron świata- są wspaniałą okazją do poznawania innych kultur, przełamywania barier, wyzbywania się obaw i uprzedzeń wobec “innych”, zaspokajania ciekawości świata, przekonania się, że wspólne pasje mogą łączyć ludzi. W tym wypadku sportowy charakter wydarzenia daje jednocześnie możliwość połączenia aspektów integracyjnych z promowaniem wśród młodych ludzi zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu i rozwijania zdolności. Tymczasem, zamiast lekcji zasad fair play w sporcie i w życiu, młodzież jeszcze przed planowanym spotkaniem dostała swego rodzaju lekcję niesprawiedliwego, dyskryminującego traktowania i postrzegania innych przez pryzmat odpowiedzialności zbiorowej i utartych opinii. Nie jest to dobry przykład w czasie, kiedy z uwagi na naszą prezydencję w Unii Europejskiej, oczy Europy i świata są na nas skierowane.

W związku z tym zwracam się w imieniu Komitetu Rzeczniowskiego Afrykańskiej Społeczności w Polsce do Ministra Spraw Zagranicznych i Działu Konsularnego MSZ o wyjaśnienie tej sprawy, jak również do Minister Elżbiety Radziszewskiej, honorowego patrona sobotniej imprezy, o interwencję w tej sprawie w MSZ. Dodatkowego wyjaśnienia wymaga fakt pobrania od młodych piłkarzy opłat, z których jak wynika z przepisów, powinni być zwolnieni z racji wieku.

Nagmeldin Karamalla

Przeczytaj więcej o sprawie odmowy wydania wizy afrykańskim sportowcom.

 Dokument bez tytułu