Niemieckie odszkodowania za kolonializm

afryka.org Wiadomości Niemieckie odszkodowania za kolonializm

Przywódcy ludów Herero i Nama z Namibii powołali wspólną radę, która ma podjąć rozmowy z namibijskim rządem w sprawie odszkodowania, jakie wypłacą im Niemcy za krzywdy wyrządzone tym społecznościom w okresie kolonialnym. Ma to pomóc w sprawiedliwym podziale środków, przekazanych w ramach zadośćuczynienia Namibijczykom.

W opinii przedstawicieli obu wspólnot rada ma im zagwarantować, że odszkodowania zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem czyli na wsparcie projektów na rzecz rozwoju tej dawnej niemieckiej kolonii.

W listopadzie ubiegłego roku Niemcy zdecydowały się na wypłatę odszkodowań dla wspólnot Herero, Nama, Damara i San, zamieszkujących Namibię. Ma to być rekompensata za krzywdy wyrządzone przez Berlin w okresie kolonialnym, w latach 1884-1915.

Wypłata odszkodowań będzie trwała 10 lat. Każdego roku Niemcy przeznaczą na ten cel 20 milionów euro.

Od momentu pojawienia się niemieckich kolonizatorów w Namibii dochodziło do konfliktów z Herero. Chodziło o dostęp do ziemi i wody.

Herero, którzy czuli się dyskryminowani przez Niemców chwycili za broń. W 1904 roku rozpoczęła się wojna nazywana wojną Herero. Pomimo początkowych sukcesów Namibijczyków, ich bunt został stłumiony przez niemiecki korpus ekspedycyjny pod dowództwem generała Lothara von Trotha. Szacuje się, że na rozkaz von Trotha niemieccy żołnierze zabili do 100 tysięcy Herero. Musiał minąć cały wiek, aby Niemcy przyznali się do ludobójstwa.

(lumi)

 Dokument bez tytułu