Niech Europa nie szkodzi! Podpisz teraz!

afryka.org Wiadomości Niech Europa nie szkodzi! Podpisz teraz!

Pozostało już tylko kilka dni do ostatecznej decyzji. Musimy wykorzystać wielką szansę na to, żeby Unia Europejska wreszcie zmieniła zachowanie w stosunku do krajów globalnego Południa. Podpisz się pod apelem do polskich europarlamentarzystów w sprawie zmiany Wspólnej Polityki Rolnej. Od tego zależy bezpieczeństwo żywnościowe milionów rolników w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji – ludzi takich jak Ty.

Kliknij tu i podpisz!

Unia Europejska przeznacza ponad 40 proc. budżetu na wsparcie swojego rolnictwa. Niezliczone raporty jasno pokazują, że Wspólna Polityka Rolna w obecnym kształcie szkodzi krajom globalnego Południa. To musi się zmienić! W Polsce pisała o tym problemie “Gazeta Wyborcza”, “Rzeczpospolita” i inne gazety. Właśnie teraz komisja rolnictwa i rozwoju wsi w Parlamencie Europejskim przygotowuje kluczowy raport o zmianach we Wspólnej Polityce Rolnej.

Polska ma w tej komisji niezwykle silną reprezentację – czterech posłów, w tym dwóch wiceprzewodniczących. Dlatego Twój podpis pod petycją do nich może mieć ogromny, pozytywny wpływ.

Nie czekaj, podpisz naszą petycję teraz.

Apelujemy do posłów o to, aby w Unia Europejska monitorowała wpływ swojej polityki rolnej na drobnych rolników w krajach Południa i ich szanse na samodzielne utrzymanie się z pracy własnych rąk. Oni nie muszą i nie chcą być uzależnieni od pomocy z Europy! Oni chcą tylko uczciwych reguł gry.

Unia Europejska i tak planuje systematycznie oceniać swoją politykę rolną. Zabiegamy o to, aby wśród tematów, które będzie badała, był wpływ polityki rolnej UE na kraje poza unią. Nie prosimy więc o wiele. Dlatego pokładamy ogromną nadzieję w polskich europosłach, że spełnią naszą prośbę. Na podstawie tych badań UE będzie mogła wywiązać się ze swojego zobowiązania do nieszkodzenia krajom ubogim w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Zobowiązanie to jest zapisane w tzw. konstytucji UE – Traktacie Lizbońskim, w artykule 208.

Powiedz to europosłom!

Nasz apel wywodzi się bezpośrednio z apelu CONCORD, europejskiej konfederacji 1600 organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową. Popierają nas miliony ludzi w Europie. CONCORD i wiele innych organizacji, w tym skupiające europejskich rolników, ekologów i działaczy obywatelskich mówią jednym głosem: mamy 6 postulatów w sprawie raportu komisji rolnictwa i rozwoju wsi w Parlamencie Europejskim, a najważniejszy z nich dotyczy właśnie badania wpływu polityki rolnej UE na kraje globalnego Południa.

Podpisz się pod petycją!

O bardziej odpowiedzialną Wspólną Politykę Rolną od dawna apelują organizacje z Afryki, z którymi współpracujemy. To mądrzy i uczciwi ludzie. Nie chcemy świecić przed nimi oczami za Europę. Pomóż nam w tym!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę naszej kampanii i kliknij na “Baza wiedzy”. Znajdziesz tam linki do rzetelnych raportów i innych publikacji, wydanych zarówno przez organizacje pozarządowe z Europy, naszych partnerów z krajów Południa, jak i przez najważniejsze instytucje międzynarodowe zajmujące się tematyką rolnictwa i walki z głodem. Wiedza to potęga!

Liczymy na Ciebie!

Marcin Wojtalik, IGO

 Dokument bez tytułu