(Nie)pogoda dla bogaczy?

afryka.org Wiadomości (Nie)pogoda dla bogaczy?

Coraz bardziej powiększa się różnica w zarobkach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi mieszkańcami RPA – co prawda liczba najbogatszych rośnie, ale rośnie też grupa osób, które z trudem wiążą koniec z końcem.

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Południowoafrykański (UNISA) dowodzą, ponad 75% populacji RPA zarabia poniżej 5 tysięcy dolarów rocznie, a jednocześnie gwałtownie rośnie odsetek osób zarabiających najwięcej. Oznacza to, że najzamożniejsi bogacą się jeszcze bardziej, a biedni nie mają praktycznie szans na polepszenie warunków życia. Dodatkowo, analiza rynku pracy pokazuje, że jeśli już ktoś jest bezrobotny, bardzo trudno zdobyć mu pracę. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu niewydolnego systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz braku właściwych regulacji prawnych, które stymulowałyby rynek pracy w RPA.

Niezależni analitycy szacują, że nieoficjalne wskaźniki bezrobocia mogą sięgać tam nawet 40% i twierdzą, że radą na to może być reforma systemu edukacji, który powinien wypuszczać absolwentów wyszkolonych w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie w danym cyklu ekonomicznym. Podobny system z powodzeniem został wprowadzony w Irlandii i Namibii.

Mirrami Mzilwa jest wygadaną, inteligentną, obrotną i zatrudnioną samotną matką, a mimo to, zarabiając 200 dolarów miesięcznie, ledwo wiąże koniec z końcem: “Walczę każdego dnia o przetrwanie. Wszystko jest coraz droższe, a ja pracuję całymi dniami i nie stać mnie praktycznie na nic, często nie starcza mi do końca miesiąca. Gdybym nie dorabiała, nie mielibyśmy nawet na jedzenie.” Mzilwa w ciągu tygodnia pracuje jako pomoc domowa, a w weekend jeździ na wieś handluje czym tylko się da – używanymi ubraniami, rękodziełem, preparatami odstraszającymi komary. Jej klientami często są ludzie, którzy za czajnik wart 30 dolarów muszą płacić w ratach.

Miesięczny budżet Crosbiego Moatshe, który zarabia 260 dolarów miesięcznie i ma na utrzymaniu troje dzieci:
Transport: $48
Wynajem mieszkania: $50
Jedzenie: $75
Czesne za szkoły: $50
Spłata kredytu: $15
Razem: $238
Zostaje : $22 miesięcznie na ubrania, lekarstwa, rozrywkę i wszystkie inne wydatki 4-osobowej rodziny.

Ekonomiści twierdzą, że duże różnice w zarobkach są charakterystyczne dla gospodarek krajów rozwijających się. Jednak w RPA zjawisko to staje się niepokojące, tym bardziej, że od zniesienia apartheidu w 1994 roku minęło prawie 15 lat. Rozwojowi gospodarki nie pomaga też ogólnoświatowy kryzys, który coraz wyraźniej wpływa na niski wzrost gospodarczy kraju (3,8%) prognozowany w tym roku.

Dotychczasowe inicjatywy pomocy dla najbiedniejszych i aktywizacji zawodowej nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Około 12,3 miliona mieszkańców RPA korzysta z różnych form pomocy społecznej. Najczęściej są to stypendia szkolne i programy dożywiania dla dzieci

maru

 Dokument bez tytułu