Najlepszy polski film o Afryce

afryka.org Kultura Film Najlepszy polski film o Afryce

Zwracamy się do polskich filmowców, podróżników, miłośników czarnego kontynentu, by nadsyłali do nas filmy ukazujące ich własne spojrzenie na Afrykę.  Interesują nas też obrazy, które pokazują codzienne życie Afrykanów w Polsce i Europie oraz ich udział w życiu publicznym i kulturalnym.

Filmy zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia “NASZ AFRYKAŃSKI OBIEKTYW. I AFROPOLSKIE NAGRODY FILMOWE”, który odbędzie się 26 kwietnia 2012 roku w warszawskiej Kinotece.

NAGRODY:

Pokazy będą miały formę konkursu, w którym Jury oraz publiczność wybiorą najlepszy film. Zostaną przyznane dwie nagrody:
–     Nagroda publiczności
–     Nagroda Jury przyznawana przez Afrykanów mieszkających w Polsce oraz Polaków związanych z kontynentem afrykańskim.

Szczegółowe informacje dotyczące nagród podamy 10 lutego 2012.

Jury w swojej ocenie będzie brać pod uwagę sposób w jaki została ukazana Afryka i Afrykanie oraz walory poznawcze.

Ponadto najlepsze filmy zostaną zaprezentowane na  partnerskich festiwalach afrykańskich w Europie i w Afryce.

REGULAMIN:

–    Czas trwania filmu: minimum 20 minut
–    Formy filmowe: filmy fabularne i dokumentalne
–    Format nośnika: DVD i BR
–    Termin nadsyłania prac: 10 marca 2012 (decyduje data stempla pocztowego)
–    Adres wysyłki: AfryKamera 2012, Piotr Chmielewski, ul. Giewont 79, 92-116 Łódź

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.afrykamera.pl

Piotrek Chmielewski

 Dokument bez tytułu