Muzeum Narodowe w Szczecinie po… afrykańsku

afryka.org Polecamy Muzeum Narodowe w Szczecinie po… afrykańsku

Muzeum Narodowe w Szczecinie od 45 lat gromadzi zabytki i prowadzi badania na kontynencie afrykańskim. Zaczynając od zera, dzięki zaangażowaniu pracowników oraz współpracujących z nami instytucji żeglugowych oraz wielu instytucji kultury i uczelni wyższych, udało się przez te lata uzyskać wiodącą rolę w Polsce, czego wymiernym dowodem jest kolekcja ponad 10 tys. obiektów etnologicznych, głównie z Afryki Zachodniej, doceniana w kraju i za granicą m.in. ze względu na swój monograficzny, wieloaspektowy charakter.

Muzeum Narodowe w Szczecinie od 1991 roku eksponowało część swych zbiorów na stałych wystawach: „Afryka na południe od Sahary”, „Galeria sztuki afrykańskiej” i „Afryka lasów tropikalnych”, zajmujących ponad 500 m². Były największą ekspozycją dotyczącą kultur ludów afrykańskich w Polsce.

Dziś Afryka wraca do Muzeum Narodowego w Szczecinie. W ciągu ostatnich 15 lat nasza obecność w Afryce pozwoliła na podjęcie nowych tematów badawczych, jak również na pozyskanie nowych zbiorów. Najcenniejsze i najciekawsze eksponaty zostaną zaprezentowane na przygotowanych dwóch nowych wystawach: „W afrykańskiej wiosce” i „Sztuka Afryki – między maską a fetyszem”.

Pierwsza z wystaw przybliży zwiedzającym życie w typowej wiosce afrykańskiej. Trudno jednak na jednej wystawie pokazać typową Afrykę. Kontynent ten jest bardzo zróżnicowany. Istnieją wioski, gdzie domy i zagrody budowane są z niewypalanej gliny, gdzie indziej domy wyplatane są z liści palmowych i mają dachy kryte trawą. Pierwsze są najczęściej pozbawione okien, posiadają jeden otwór wejściowy barykadowany na noc, te drugie zaś, lekkie w konstrukcji i przewiewne, zdają się unosić w powietrzu. Wokół zagród tego typu prezentowane będzie bogate wyposażenie afrykańskiego gospodarstwa domowego.

Druga Wystawa zaprezentuje „magiczny” świat afrykańskiej sztuki. Pokazane zostaną liczne postaci w maskach, w charakterystycznych, bogato zdobionych strojach z różnych terenów Afryki Zachodniej i Środkowej. Część z nich zaprezentowana zostanie w formie „ruchomego korowodu” masek. W gablotach można będzie obejrzeć najcenniejsze okazy sztuki afrykańskiej muzeum szczecińskiego zgromadzone przez kilkadziesiąt lat, reprezentujące kilkadziesiąt plemion. Całość pokazana zostanie w oryginalnej oprawie plastycznej nawiązującej do bogatej tradycji artystycznej afrykańskich społeczności. Zapraszamy.

Marta Adranowska

 Dokument bez tytułu