“Mówcie NIE korpucji”

afryka.org Wiadomości „Mówcie NIE korpucji”

Wdowa po zambijskim prezydencie, Levy’m Mwanawasa, Maureen, wezwała Zambijczyków, aby kontynuowali walkę z korupcją, którą rozpoczął jej mąż. Apel Maureen Mwanawasa nastapił zaraz po tym, jak poprzednik jej męża na fotelu prezydenta, Frederick chiluba, został oczyszczony ze stawianych mu zarzutów o korupcję.

Okazają do wygłoszenia tego oświadczenia było nabożeństwo żałobne z okazji pierwszej rocznicy śmierci Mwanawasa. Wdowa po prezydencie zachęcała Zambijczyków do kontynuowania walki z korupcją, batalii,, którą rozpoczął jej mąż. Ostrzegła też członków swojej rodziny, że jeśli któryś z nich zostanie oskarżony o korupcje, będzie to oznaczało wykluczenie go z rodzinnego grona. 

Wspominając swojego męża, Maureen podkreślała, że był on wstanie poświęcić dawne przyjaźnie dla szczytnej idei, którą była Zambia bez korupcji. Maureen przypomniała też o przeszkodach, jakie musiał pokonać. Oczyszczenie Chiluba z zarzutów nie powinno zatrzymać walki z korupcją – powiedziała wdowa po Mwanawasa.

ostro

 Dokument bez tytułu