List do Ministra Sawickiego

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! List do Ministra Sawickiego

“Zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby niezwłocznie zaczął domagać się od Komisji Europejskiej pełnej informacji, jaką otrzymała ona od Maroka, na temat korzyści z umów o rybołówstwie (FPA) zawartych między Unią Europejską a Marokiem dla mieszkańców Sahary Zachodniej.”

Pan Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby niezwłocznie zaczął domagać się od Komisji Europejskiej pełnej informacji, jaką otrzymała ona od Maroka, na temat korzyści z umów o rybołówstwie (FPA) zawartych między Unią Europejską a Marokiem dla mieszkańców Sahary Zachodniej.

Komisja Europejska zwróciła się do rządów państw Unii Europejskiej z wnioskiem o mandat do negocjowania dwunastomiesięcznego przedłużenia umów FPA na dotychczasowych warunkach. Od lutego zeszłego roku, Komisja Europejska oraz liczne państwa członkowskie podtrzymywały, że kontynuacja umów FPA jest zależna od udowodnienia przez Maroko, iż „ludność lokalna” Sahary Zachodniej czerpie korzyści z tych umów. Przekazanie tej informacji do Brukseli zajęło Rabatowi prawie rok – ponadto, nie przekazano takiej informacji przez pierwsze trzy lata trwania umowy.

Komisja Europejska nie przedstawiła państwom członkowskim żadnej informacji na temat dokumentów, jakie otrzymała z Maroka. Rozumiemy, że niektóre państwa członkowskie domagały się zapoznania z raportami, zanim rozważą wniosek Komisji o mandat do negocjacji przedłużenia umowy. Kwestia ta będzie ponownie dyskutowana w ramach Grupy Roboczej Przedstawicieli Państw w dn. 17 lutego 2011 r.

Zwracamy się z prośbą o to, aby Rząd polski poparł ten wniosek i poprosił Komisję Europejską o dostarczenie informacji, że ludność saharyjska skorzystała z umów FPA. Prosimy także o to, aby Rząd polski upewnił się, czy ta informacja pokazuje w jaki sposób skonsultowano się z Saharyjczykami co do ich życzeń, zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego, zanim rozważy wniosek Komisji o mandat.

Prosimy o kontakt, jeśli zechcą Państwo przedyskutować tę kwestię, lub jeśli będziemy mogli pomóc w jakikolwiek inny sposób.
Będziemy wdzięczni za Państwa odpowiedź.

Z poważaniem,

Sara Eyckmans, WSRW
Paweł Średziński, WSRW, Polska Grupa na rzecz Sahary Zachodniej

Przeczytaj więcej o problemie przedłużenia umów, które łamią prawa Saharyjczyków!

 Dokument bez tytułu