Libijskie problemy z konstytucją

afryka.org Wiadomości Libijskie problemy z konstytucją

Problemy z nową konstytucją, która miałaby obowiązywać po obaleniu reżimu, dotyczą również Libii. Po 15 miesiącach od zakończenia dyktatury Muammara Kadafiego, nie ma zgody co do tego jak ma wyglądać ustawa zasadnicza.

Zgody nie ma nawet co do tego, kto miałby przygotować jej projekt. Część głosów optuje za 200-osobowym Kongresem wybranym w lipcu 2012 roku, który miałby powołać specjalną komisję. Inni twierdzą, że potrzebne są nowe wybory, i wtedy możliwe byłoby rozpoczęcie prac na podstawowym zbiorem praw.

Tymczasem nawet w ramach libijskiego Kongresu doszło do protestu. Liberalna koalicja postanowiła opuścić zgromadzenie, na znak sprzeciwu wobec opóźnień z powołaniem komisji konstytucyjnej. Liberałowie zajmowali 39 z 80 miejsc w Kongresie, otwartych dla partii. Zdaniem liberalnych polityków Kongres nie realizuje swoich zadań, dla których został powołany, m.in. przygotowania konstytucji. Pomimo konsultacji społecznych, przewodniczący Kongresu nie potrafił zadeklarować terminu, kiedy zostanie przyjęta konstytucja.

Pojawiają się też głosy za tym, aby konstytucja została przygotowana przez Komisję pochodzącą z wyborów powszechnych, i przygotowaną przez wykwalifikowanych ekspertów. Zwolennicy tej tezy twierdzą, że w obecnym Kongresie nie ma zwolenników federalizmu w Libii, silnego zwłaszcza na wschodzie kraju. Ich zdaniem decentralizacja powinna dotyczyć sposobu rządzenia państwem.

Przedstawiciele prodemokratycznych organizacji, działających w Libii, są jednocześnie przekonani, że konstytucja będzie pod silnym wpływem islamu. Jednak na ile będzie on obecny w ustawie zasadniczej, tego jeszcze nie wiadomo. Podobnie jak to, czy równorzędnymi językami urzędowymi będą arabski i berberski.

Problemy z konstytucją są udziałem także innych państw Afryki Północnej, gdzie doszło do rewolucji. Z przyjęciem konstytucji zwleka Tunezja. Z kolei w Egipcie przeszła islamistyczna wizja ustawy zasadniczej, która budzi sprzeciw opozycji i dyskryminuje inne niż islam religie, a także mniejszości seksualne i kobiety. Jednak w referendum, uznanym przez laicką opozycję za sfałszowane, konstytucja miała uzyskać wymaganą większość głosów poparcia.

m

 Dokument bez tytułu