Legalni najemnicy

afryka.org Wiadomości Legalni najemnicy

Dawno minęły już czasy, kiedy na wojny w Afryce wyruszali, znani z książki Fosytha, najemnicy. Teraz wszystko odbywa się legalnie. Pod szyldem prywatnych firm świadczących usługi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa, działają dawni kondotierzy. Teraz chcą odgrywać większą rolę w misjach pokojowych ONZ. Swoją propozycję argumentują słabymi wynikami błękitnych hełmów w zaprowadzaniu pokoju w rejonach konfliktów.

W tym celu na trzydniowej konferencji w Nairobi spotkali się przedstawiciele ONZ, organizacji pozarządowych i firm ochroniarskich. Zastanawiali się nad tym jaką rolę powinni odegrać „legalni najemnicy” w misjach pokojowych.

Jak twierdzi Doug Brooks, przewodniczący International Peace Operations Association (IPOA), zrzeszającego firmy oferujące usługi najemników, nie zastąpią oni wojsk ONZ, ale mogą skutecznie wzmocnić ich skuteczność w terenie. Tym bardziej, że istnieją ogromne potrzeby w niespokojnym Północnym Kiwu (Demokratyczna Republika Konga) i sudańskim Dar Furze.

Obecnie firmy reprezentowane przez Brooksa pracują głównie w Iraku i w Afrganistanie. Jednak ich działalność nie wzbudza aż tak wielkiego entuzjazmu. Istnieją obawy, że afrykańskie dyktatury będą je wykorzystywać do swoich własnych celów, a to przy legalnej działalności tych firm może mieć bardzo negatywne skutki dla przyszłości Afryki.

(lumi)

 Dokument bez tytułu