Kto wygrał w Ruandzie?

afryka.org Wiadomości Kto wygrał w Ruandzie?

W Ruandzie bez zmian na politycznej scenie. W wyborach parlamentarnych ponownie wygrła Ruandyjski Front Patriotyczny (RFP).

RFP zdobył 76,22% głosów. Do parlamentu dostały się jeszcze dwie inne partie. Socjaldemokraci (13,03%) i Liberałowie (9,29%) nie będą jednak tworzyć opozycji. Obie partie, chociaż z definicji niezależne od RFP, są sojusznikami Frontu.

Żadne inne ugrupowanie nie przekroczyło progu 5%, zdobywają nie więcej niż 0,6% głosów. Jedyna opozycyjna partia PS-Imberakuri, osiągnęła wynika 0,56%.

W wyborach miało wziąć udział aż 98,8% uprawnionych do głosowania. Wysoka frekwencja jest rezultatem działań podejmowanych przez ruandyjskie władze, które zachęcają do udziału w wyborach.

p

 Dokument bez tytułu