Kto jeszcze mieszka na Madagaskarze?

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Kto jeszcze mieszka na Madagaskarze?

Merina, Betsimisaraka i Betsileo. To tylko niektóre z ludów, które zamieszkują wschodnie i zachodnie wybrzeże Madagaskaru oraz jego serce. Jednak do pełnego obrazu brakuje nam ludzi z rejonu Masywu Tsaratamana i południowego-zachodu „Czerwonej Wyspy”, a także niemalgaskich przybyszy, którzy pojawili się na niej znacznie później.

Antakarana

W Masywie Tsaratamana i na północnym krańcu Madagaskaru żyje lud Antakarana. Stanowi on niewielką cząstkę społeczeństwa malgaskiego, bo zaledwie 0,6 procent.

Położenie ziem zamieszkanych przez Anatakarana sprawiło, że przedstawiciele tej grupy etnicznej byli odizolowani od reszty Malgaszów. Dziś zajmują się hodowlą bydła i uprawą ogrodów.

Mahafaly i Antandroy

Przenosząc się z północy na jałowy południowy zachód wyspy spotkamy kilka innych ludów. Są to Mahafaly (1,6 procent Malgaszów) i Antandroy (5,4 procent).

Ci pierwsi zamieszkują obszar pomiędzy rzeką Onilahy na północy a rzeką Menarandra na południu. Z kolei Antandroy żyją na wschodzie, na terenie pustynnym, porośniętym ciernistymi krzewami. Stąd ich nazwa, która oznacza „ludzi-ciernie”.

Oba ludy utrzymują się z hodowli bydła. Rolnictwo ma bardzo ograniczony zasięg, ze względu na warunki naturalne panujące w południowo-zachodniej części Madagaskaru. Szczególnie Antandroy borykają się z wieloma problemami. Dlatego tak wielu z nich wyjeżdża w inne rejony wyspy, gdzie są w stanie utrzymać siebie i swoją rodzinę.

Cudzoziemcy

Przybyli znacznie później niż Malgasze. Często w czasach kolonializmu francuskiego. W rezultacie na Madagaskarze mieszkają niewielkie społeczności Francuzów, Komorczyków, Hindusów i Chińczyków.

Szacuje się, że na „Czerwonej Wyspie” mieszka około 18 tysięcy obywateli francuskich. Są oni tutaj od czasów kolonialnych. Nawet teraz zarządzają dużymi plantacjami, pracują jako rolnicy bądź zajmują się biznesem.

Większą grupę – 25-tysięczną – stanowią Komorczycy. Mieszkają w północnej części wyspy, wzdłuż wybrzeża. Wyznają islam, a większość z nich pochodzi z wyspy Grand Comore w archipelagu Komorów. Ich rola społeczna na Madagaskarze jest niewielka. Wynika to z charakteru ich pracy. Pracują jako niewykwalifikowani robotnicy rolni bądź w portowych dokach.

Trzecią grupę stanowią Hindusi (17 tysięcy osób), chociaż precyzyjniej byłoby ich określić mianem Hindusów i Pakistańczyków. Większość z nich pochodzi z okolic Bombaju i Gudżaratu. Pomimo, że mieszkają na Madagaskarze od kilku pokoleń wciąż utrzymują kontakt z południowo-zachodnimi Indiami i Pakistanem. Na początku Hindusi pracowali jako kupcy. Potem zdominowali rynek tekstyliów na wyspie. Obecnie mieszkają w miastach zachodniego wybrzeża.

Handlem zajmują się też Chińczycy (dziś 9 tysięcy osób), którzy zamykają listę cudzoziemców na „Czerwonej Wyspie”. Jednak w przeciwieństwie do Hindusów, koncentrują się na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru i w rejonie stolicy tego kraju Antananarivo. Znacznie częściej można też ich spotkać na terenach wiejskich.

(kofi)

 Dokument bez tytułu