Kryzys zaszkodził rozwojowi Afryki

afryka.org Wiadomości Kryzys zaszkodził rozwojowi Afryki

Kryzys utrudnił postępy w osiąganiu milenijnych celów rozwoju w Afryce – ocenia raport Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Trzecia już wspólna analiza sporządzona przez Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych ds. Afryki i OECD została ogłoszona przy okazji rozpoczynającego się w Nowym Jorku szczytu ONZ na temat celów milenijnych.

Efekty kryzysu dla Afryki są bolesne – podsumowują obie instytucje, zauważając, że wzrost gospodarczy w Afryce ze średniej około 6 proc. w latach 2006-2008 spadł średnio do około 2,2 proc. w 2009 roku. Wzrost PKB w przeliczeniu na mieszkańca niemal utknął w martwym punkcie.
To wszystko zaszkodziło znaczącemu postępowi, który wcześniej obserwowano w sferze celów milenijnych i Afryka stoi przed “jeszcze trudniejszymi wyzwaniami” na pięć lat przed terminem ich realizacji wyznaczonym na 2015 rok.

Cele rozwoju zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie ONZ w 2000 roku. Osiem celów milenijnych stanowi zobowiązanie społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego, a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji, jak i państwa wysoko rozwinięte.

maru

 Dokument bez tytułu