Kryzys zaszkodził Burundi

afryka.org Wiadomości Kryzys zaszkodził Burundi

Burundi odczuwa już skutki globalnego kryzysu finansowego. Spowolnienie gospodarcze sprawi, że w tym roku do burundyjskiego skarbu państwa trafi mniej pieniędzy.

Główną winę za niekorzystne dane ponosi spadek cen kawy o 17 procent, która jest podstawą burundyjskiego eksportu. Oznacza to mniejsze dochody. Jednocześnie obiecana wcześniej pomoc od zachodnich donorów została zredukowana z powodu kryzysu.

Zmniejszenie dofinansowania dla Burundi, którego budżet w połowie opiera się na pomocy zewnętrznej jeszcze bardziej pogrąży ten kraj. Już dziś Burundi ma duże problemy z inflacją, która osiągnęła poziom 24,5 procent wobec 8,3 procent w 2007 roku.

lumi

 Dokument bez tytułu