“Kryzys dobrze nam zrobi”

afryka.org Wiadomości „Kryzys dobrze nam zrobi”

Światowy kryzys pomoże Afryce – twierdzi żona Nelsona Mandeli, Graça Machel. W jaki sposób? Zmniejszy się strumień pomocy, który płynie na kontynent afrykański.

Machel uważa, że mniej zagranicznych funduszy zmusi afrykańskie władze do szukania oszczędności we własnym kraju. Rządzący zaczną zwracać większą uwagę na potencjał surowcowy administrowanych przez nich państw, i zainteresują się swoimi obywatelami.

Machel chce, aby Afryka na południe od Sahary skoncentrowała się na uprzemysłowieniu kontynentu i regionalizacji. Przez powstawanie regionalnych sojuszów i struktur, będzie łatwiej przezwyciężyć problemy, z którym boryka się nieraz kilka sąsiadujących państw.

lumi

 Dokument bez tytułu