Krwawa ropa z ostatniej kolonii w Afryce?

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Krwawa ropa z ostatniej kolonii w Afryce?

Już wkrótce może rozpocząć się bezprecedensowe, nielegalne wydobycie ropy naftowej z terytorium Sahary Zachodniej – kraju okupowanego przez Maroko od 1975 roku.

Atwood Achiever – platforma wydobywcza amerykańskiej firmy Kosmos Energy odpłynęła z Wysp Kanaryjskich w stronę Sahary Zachodniej, gdzie wkrótce prawdopodobnie rozpocznie wiercenie w poszukiwaniu ropy naftowej. Wcześniej platforma płynęła z Korei Południowej, gdzie została zbudowana do tego właśnie celu.

Firma Kosmos Energy działa na bazie zezwoleń udzielonych przez rząd Maroko – okupującego większość terytorium Sahary Zachodniej od 1975 roku. Żaden kraj na świecie nie uznał roszczeń Maroko do tego terytorium. Roszczenia zostały też jednoznacznie odrzucone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Na bazie porozumienia z 1988 r., na terenie okupowanym funkcjonuje misja ONZ, której celem jest doprowadzenie do przeprowadzenia referendum na ziemiach Sahary Zachodniej. Niestety, od prawie 30 lat Maroko skutecznie blokuje referendum, wykorzystując nielegalnie zasoby naturalne okupowanego terytorium.

Według prawa międzynarodowego, tak długo, jak ludność zamieszkująca kraj nie wyrazi zgody, wszelkie wykorzystywanie zasobów naturalnych jest nielegalne. Potwierdza to Opinia Prawna ONZ z 2002 roku, która jasno określa każdą kolejną próbę eksploatacji zasobów bez konsultacji z Saharyjczykami jako nielegalną.[1] Maroko nie tylko nie dokonało konsultacji, ale od wielu lat notorycznie łamie prawa człowieka ludności Sahary Zachodniej, tłumiąc pokojowe demonstracje i nie zezwalając na istnienie organizacji politycznych.

Sytuacja jest bezprecedensowa – nigdzie na świecie nie wydobywa się ropy naftowej w sposób równie nieetyczny, jak może to nastąpić na terytorium okupowanej Sahary Zachodniej, ignorując jednocześnie prawo międzynarodowe i jednoznaczną Opinię ONZ.

Społeczność międzynarodowa, rządy krajów, Rada Bezpieczeństwa ONZ i wreszcie same firmy dokonujące eksploatacji powinny wyraźnie sprzeciwić się plądrowaniu zasobów naturalnych dokonywanej przez Maroko.

Więcej informacji na temat wydobycia ropy przez Kosmos Energy można znaleźć w tym raporcie organizacji Western Sahara Resource Watch: http://www.wsrw.org/files/dated/2014-10-16/a_platform_for_conflict_web.pdf

Informacje na temat wydobycia innych surowców w Saharze Zachodniej (m.in. fosforytów oraz ryb) można znaleźć w archiwum bloga na afryka.org i na stronie http://www.wsrw.org

Jakub Skrzypczyk, T:@kskrzypczyk[1] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=2806#.VJHJ-VpTLjI

 Dokument bez tytułu