Kraków coraz bardziej przyjazny cudzoziemcom

afryka.org Czytelnia Habitat Kraków coraz bardziej przyjazny cudzoziemcom

Stowarzyszenie Interkulturalni PL opublikowało właśnie suplement  do raportu  „Cudzoziemcy w Krakowie”. Jest to podsumowanie prawie rocznej pracy na rzecz dostosowania krakowskich instytucji do potrzeb obcokrajowców. Jak się okazało zmiany są możliwe.

Projekt „Na rzecz zmiany” prowadzony od stycznia 2012 był kontynuacją zeszłorocznych działań Stowarzyszenia. Wówczas przez 7 miesięcy pracownicy i wolontariusze sprawdzali funkcjonowanie instytucji związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców, bezpieczeństwem, a także miejsca pierwszego kontaktu z miastem. Były to: Oddział ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ZUS Oddział w Krakowie, Straż Graniczna, Policja, dworce kolejowe i autobusowe oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Jednym z rezultatów projektu był raport „Cudzoziemcy w Krakowie”, który przedstawiał analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji i zawierał rekomendacje, mające na celu poprawę obsługi cudzoziemców. Wszystkie działania finansowane były ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w Działaniu”.

Od publikacji pierwszego raportu minęło już 9 miesięcy. Co udało się od tego czasu zmienić?  Które z instytucji zastosowały się do przedstawionych sugestii, a które ignorują fakt, że ich klientami są również cudzoziemcy?  W suplemencie dostępnym na www.interkulturalni.pl znajdują się m.in. odpowiedzi na te pytania. Publikacja zawiera wykaz wszystkich rekomendacji wraz z informacją o postępach w ich wprowadzaniu oraz podsumowanie przebiegu współpracy ze Stowarzyszeniem. Znajdują się w niej również opisy wizyt tzw. tajemniczych klientów. Byli to wolontariusze podający się za zwykłych klientów, którzy oceniali badane instytucje pod kątem obsługi cudzoziemców. Większość z nich wypadła lepiej niż w zeszłym roku. Suplement do raportu zawiera również część napisaną w całości przez obcokrajowców, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat życia w Krakowie.

Jak mówi Iga Machalewska ze Stowarzyszenia Interkulturalni PL „Jesteśmy zadowoleni z rezultatów projektu. Na tym jednak nie koniec. Chcielibyśmy dać cudzoziemcom w Krakowie możliwość dalszego wpływania na kształt ich relacji z różnymi instytucjami, nie tylko tymi, które już badaliśmy. Niedługo na naszej stronie pojawi się formularz za pomocą, którego będzie można zgłosić problem bądź sugestie ulepszeń.”

Anna Kostecka, Interkulturalni PL

 Dokument bez tytułu