Kopernik pochodził z Afryki! Tak, jak my!

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Kopernik pochodził z Afryki! Tak, jak my!

„Mikołaj pochodził z Afryki! Tak, jak my wszyscy.” Pod tym hasłem rusza kampania Fundacji „Afryka Inaczej”, która ma zwrócić uwagę na to, że z Afryką łączy nas znacznie więcej, niż nam się tylko wydaje.  Oprócz Mikołaja jej twarzami są znani Polacy i znane Polki. A wśród nich, nie tylko imiennik Kopernika, ale także Emilia (Plater), Fryderyk (Chopin), Jadwiga (Królowa), Maria (Skłodowska-Curie) i Tadeusz (Kościuszko).

Chcemy przypomnieć o wspólnym pochodzeniu ludzi z kontynentu, który kojarzy się wielu mieszkańcom Polski głównie ze stereotypowymi wyobrażeniami o Afryce, z zacofaniem, wojną i biedą. W Polsce najłatwiej jest powielać ten stereotyp. Toruje on zresztą drogę do niechęci wobec osób pochodzenia afrykańskiego, jako reprezentujących „gorszą” stronę świata. Nasza Fundacja została jednak powołana po to, aby zmieniać to postrzeganie Afryki i jej mieszkańców. I odkłamywać obraz nasączony ubóstwem, w którym dominuje brak dostępu do wody, a dzieci mają duże brzuchy. Afryka jest różna, tak jak różna jest Europa.
Jednak i osoby pochodzące z Polski, i z Afryki, łączy wspólna ojczyzna Homo sapiens, kontynent afrykański. W każdym z nas jest trochę Afryki, o czym przypominają historyczne postaci, do których nawiązuje nasza kampania.

Nasza Fundacja już od kilku lat prowadzi działania na rzecz wzajemnego poznania, organizując ogólnopolskie obchody Dnia Afryki w Warszawie, a także warsztaty artystyczne, wystawy, przeglądy filmowe, spotkania z Afryką i jej mieszkańcami, wydając publikacje poświęcone i odkrywając niezwykłe historie osób pochodzenia afrykańskiego, które pojawiały się w Polsce na przestrzeni kilku wieków. Celem Fundacji jest również zwiększenie udziału społeczności afrykańskiej w życiu publicznym nad Wisłą. W tym celu został powołany Komitet Rzecznikowski Afrykańskiej Społeczności w Polsce.

Kampania „Mikołaj pochodził z Afryki!” jest też propozycją wsparcia Fundacji „Afryka Inaczej” 1% podatku. I zachętą do dzielenia się nim, skierowaną do podatników. Dzięki temu wsparciu nasza Fundacja będzie mogła działać na rzecz integracji afrykańskich przybyszów w polskim społeczeństwie. Rok 2012 jest pierwszym, w którym możemy otrzymać wsparcie podatników.

Przecież wszyscy pochodzimy z Afryki!

Więcej informacji na stronie www.1.afryka.org!

Zobacz inne kreacje naszej kampanii!

Nasz KRS 0000 313 745! Nie pozwól odebrać sobie prawa do decydowania o 1% Twojego podatku! Twój 1% możesz przekazać również naszej Fundacji! Wystarczy, że wpiszesz w deklaracji PIT nasz numer KRS.

 Dokument bez tytułu